Kisszállás.

Teljes szövegű keresés

Kisszállás.
Kisszállás. A bácsalmási járásban, a vármegye éjszaki határán van. Egy 1572. évi kamarai összeírásban Kisszállás Kún szállásnak mondatik, 16 telkes gazdával. – 1656-ban Györki György és Szántó János kapott reá kir. adományt, azonban Milojkovics Miklós, e puszták régebbi ura, ez ellen óvást tesz. 1772-ben báró Orczy Lőrincz Csernovics Lázárnak adta hat évre bérbe. Kisszállás még többször cserélt urat, 1832-ben Orczy Lőrincz birtokosáról Lőrincz-tanyának is nevezték. Az 1840-es évek végén Stametz-Mayer bécsi bankár birtokába került, a ki e nagyrészt futóhomokos pusztát valóságos gyárteleppé és gazdasági mintateleppé alakította át. Kisszállás nemrég községgé lett. Lakosainak itt semmi fekvőségök sincsen, csak az uradalmi tisztek, gyárosok, iparosok és cselédek alkotják. Az uradalmat Mayer leányai San-Martino grófnő és Puthon Leopoldina bárónő örökölték. Mostani tulajdonosai Boncompagni Ludovici József herczegné, szül. San Martino di Valperga Arduina grófnő és gróf San Martino di Valperga Henrik. A kisszállási uradalomnak van mezőgazdasági szeszgyára és hozzá tartozik fölűl Ivánka, alúl Máda puszta. Egyes telepei az Oberhof (felső Major) a gőzmalommal stb., Unterhof (alsó Major), továbbá Kápolna-, Sindelyes-, Tompa-major stb. Az uraságnak itt csinos, emeletes úrilaka van. Kisszállásnak temploma nincs hanem 1873-ban egy kápolnája épült; 1868. óta iskolája is van. Van itt még vasúti és távíró-állomás, postahivatal. Az 1900. évi népszámláláskor volt itt 1783 lélek 65 házban. Anyanyelv szerint 1716 magyar, 48 német, 15 tót. Vallás szerint 1746 róm. kath., 21 ref., 8 izr. Kisszálláshoz tartoznak: Belmajor, Középkovácsgyöp, Alsókovácsgyöp, Tompamajor, Zsindelyes, Almajor, Edetanya (eddig Rohoda), Újmajor (eddig Trihanczmajor), Imreszállás (eddig Négyes), Kápolnamajor, Jánostelek, Tormatanya, Mátyásmajor (eddig Matyók-szállás), Tüskös, Bibicz, Sömlék, Ivánkamajor, Ujdongókút (eddig Rózsamajor), Felsőkovácsgyöp, Ódongókút. A dűlőnevek között érdekes a Kenyérváró, a mely onnan vette nevét, hogy hajdan a jankováczi robotosok itt várták be a munkába való beosztásukat.

Martonos. – Az apáczakolostor.

Mohol. – A róm. kath. templom és plebánia.

Óbecse.
1. Alsóvárosi Szt. Antal templom és plebánia.
2. A gör. kel. templom.
3. A Szent István-tér.
4. A báró Jovits-féle alapítványi-ház.
5. A városháza.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT