Borócz.

Teljes szövegű keresés

Borócz.
Borócz. A palánkai járásban Palánkától éjszakra fekszik. Előbbi neve Obrovácz. Obrov sánczot vagy árkot jelent. A falutól keletre most is láthatók egy régi földvár maradványai. Az 1699-iki vármegyei összeírásban a bácsi járásban fel van sorolva Obrovácz falu 23 gazdával és 109 hold szántófölddel. Ez a falu 66Palánka fölött, Dunabökény (Bukin) és (Gajdobra) között van. Mely régi magyar helység lehetett e helyen, nem tudjuk. Az 1715-iki vármegyei adóösszeíráskor Obrovácz falu az összeírást megtagadta. 1717-ben az újonnan alakúlt Bodrog vármegyébe kebelezték be. Az 1719. évi adóösszeírásban Obrovácz 20 fejjel szerepel. Az 1760-as években új telepesekkel szaporodott. 1767-ben 16 jövevénynyel újra kezd adózni. Az 1768. évi Kovács-féle kamarai térképen Obrovácz a mostani helyén van feltüntetve. A falutól nyugatra van Obrova mocsár. A falu alsó végén egy régi erődítmény van körűlárkolva. A határ felső részében Paraga és Gajdobra felé Metkovics puszta van feltüntetve. A faluban 60 szerb család lakik. 1772 július 22-én volt Obrováczon az úrbéri rendezés. Határához tartozik Metkovics puszta. A földalatti vizek a falu lakosainak sok kárt okoztak. Obrovácz Bodrog vármegyében a múlt század elején Bancsa néven szerepelt és Steltzer szerint Nagybancsa Obrovácz fölött lehetett. 1826-ban Obrováczon a lakosok, 46 róm. kath. német család kivételével, mind szerbek voltak. R. kath. parókia 1843 óta van, temploma 1884-ben épült, a gör. keletiek temploma pedig 1782-ben. A szerb temlomban egy 1757-ből való vert ezüst serleget őriznek. A község régi pecsétje 1728-ból való. A község határa 6109 kat. hold. Ebből a községnek 1893-ban 228, a kincstárnak 885 holdja volt. Határában van a Czigánytelep. Az 1900. évi népszámláláskor Boróczon 3105 lélek volt 530 házban. Anyanyelv szerint 38 magyar, 1985 német, 8 tót, 1037 szerb, 38 egyéb. Vallás szerint 2015 róm. kath., 1066 gör. kel., 8 ág. ev., 16 izr. Van postája, távíróhivatala, vasútja, előlegezési, temetkezési és délvidéki paraszt-egylete, ezeken kívűl egy tégla gyára és gőzmalma.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT