Zsolt 96

Teljes szövegű keresés

Zsolt 96
Zsolt 96.1
Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden föld zengjen dalt az Úrnak!
Zsolt 96.2
Énekeljetek az Úrnak és áldjátok nevét, naponként hirdessétek üdvösségét!
Zsolt 96.3
Hirdessétek dicsőségét a pogányok között, csodatetteit minden nép előtt!
Zsolt 96.4
Mert nagy az Úr és méltó a dicséretre, félelmetesebb ő minden istennél.
Zsolt 96.5
A népek minden istene üres káprázat, az Úr azonban az ég alkotója.
Zsolt 96.6
Előtte fenség és méltóság, szentélyében hatalom s fényesség.
Zsolt 96.7
Adjatok az Úrnak, népek törzsei, adjatok az Úrnak tiszteletet és hatalmat!
Zsolt 96.8
Adjátok meg az Úrnak neve tiszteletét! Ígérjetek áldozatot és hozzátok színe elé,
Zsolt 96.9
szent udvarában imádjátok az Urat! Minden föld remegjen előtte,
Zsolt 96.10
hirdessétek a pogányoknak: „Király az Úr!” Megszilárdította a földet, hogy ne inogjon, igazságosan kormányozza a népeket.
Zsolt 96.11
Örüljön az ég, ujjongjon a föld, vele együtt zengjen a tenger s ami benne van!
Zsolt 96.12
Vigadjon a rét és minden virága, örüljenek az erdő fái az Úr színe előtt!
Zsolt 96.13
Mert nézd, közeledik, jön, hogy kormányozza a földet. Igazságosan uralkodik majd a földkerekségen és hűségesen a népek fölött.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT