Zsolt 94

Teljes szövegű keresés

Zsolt 94
Zsolt 94.1
Uram, te a megtorlás Istene vagy. Megtorlásnak Istene, mutatkozz meg!
Zsolt 94.2
Kelj föl, te, aki ítélkezel a föld felett, és fizess meg az elbizakodottaknak, ahogy megérdemlik.
Zsolt 94.3
Meddig fog még, Uram, a bűnös, meddig fog még a gonosz dicsekedni?
Zsolt 94.4
Meddig locsognak még arcátlanul, és meddig pöffeszkednek a gonosztevők?
Zsolt 94.5
Uram, eltapodják népedet, legázolják örökségedet.
Zsolt 94.6
Özvegyet, idegent legyilkolnak és az árvát is tönkreteszik.
Zsolt 94.7
Azt mondogatják: „Az Úr nem látja, Jákob Istene nem veszi észre.”
Zsolt 94.8
Szálljatok magatokba, ti balgák a nép közt, esztelenek, mikor lesztek bölcsek?
Zsolt 94.9
Aki a fület alkotta, az ne hallana, s aki a szemet csinálta, az ne látna?
Zsolt 94.10
Aki a népeket neveli, az ne fenyítene? Ő, aki ismerni tanítja az embereket?
Zsolt 94.11
Az Úr átlátja az ember gondolatait, tudja, hogy csak fuvallat az.
Zsolt 94.12
Boldog ember, akit te tanítasz, Uram, akit törvényed szerint nevelsz,
Zsolt 94.13
hogy a rossz napok elmúltával nyugalmat adj neki, ám a gonoszt elnyeli a sír.
Zsolt 94.14
Az Úr nem veti el népét, nem hagyja el örökségét.
Zsolt 94.15
Mert az ítélet visszatér az igazságossághoz, és a tiszta szívűek mind követik majd.
Zsolt 94.16
Ki áll mellém a gonoszokkal szemben, az ártók ellen ki segít nekem?
Zsolt 94.17
Ha az Úr nem segítene, lelkem csakhamar csendben nyugodnék.
Zsolt 94.18
Ha már azt hiszem, hogy inog a lábam, akkor is megvéd a kegyelmed, Uram.
Zsolt 94.19
Ha a szívben felgyülemlik a gond, vigasztalásod felvidítja a lelkem.
Zsolt 94.20
A gonoszság székével vagy-e szövetségben, amely a törvény látszatával gyötrelmet teremt?
Zsolt 94.21
Ha rátörnek is az igaz lelkére, és ártatlan vért ítélnek is el,
Zsolt 94.22
bizony akkor is az Úr az erősségem, menedékem sziklája az Isten.
Zsolt 94.23
Ő megtorolja rajtuk a vétket, saját gonoszságuk által veszti el őket. Igen, elveszti őket az Úr, a mi Istenünk!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT