Zsolt 86

Teljes szövegű keresés

Zsolt 86
Zsolt 86.1
(Dávid imája.) Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg, mert nyomorult vagyok és szegény.
Zsolt 86.2
Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom, segítsd meg szolgádat, aki benned bízik.
Zsolt 86.3
Istenem vagy, Uram, légy hozzám irgalmas! Szüntelen hozzád kiáltok.
Zsolt 86.4
Tedd vidámmá szolgád szívét, lelkemet, Uram, hozzád emelem.
Zsolt 86.5
Hiszen te jóságos és elnéző vagy, Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
Zsolt 86.6
Hallgasd meg, Uram, imámat, figyelj könyörgő szavamra!
Zsolt 86.7
Hozzád kiáltok a szorongatás napján s tudom, hogy meghallgatsz.
Zsolt 86.8
Senki sincs olyan az istenek között, mint te, Uram! Semmi nem hasonlít tetteidhez, melyeket műveltél.
Zsolt 86.9
Minden nép eljön, hogy imádjon, és dicsőíti a neved, Uram!
Zsolt 86.10
Mert nagy vagy, Uram, csodákkal hatalmas, egyedül te vagy az Isten.
Zsolt 86.11
Mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak; irányítsd szívemet, hogy félje nevedet!
Zsolt 86.12
Uram, Istenem, egész szívvel áldalak, dicsőítem nevedet mindörökké.
Zsolt 86.13
Mivel nagy volt irgalmad irántam, lelkem kimentetted a halál verméből.
Zsolt 86.14
Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, hatalmaskodók csapata tör életemre, és egy sincs rád tekintettel.
Zsolt 86.15
Ám te irgalmas és kegyes Isten vagy, megfontolt a haragban, de gazdag a jóságban és hűségben.
Zsolt 86.16
Tekints rám és ajándékozz meg irgalmaddal, adj erőt szolgádnak, segíts szolgálód fián!
Zsolt 86.17
Add jelét kegyelmednek, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, hogy te, Uram, megsegítettél és vigaszt nyújtottál.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT