Zsolt 71

Teljes szövegű keresés

Zsolt 71
Zsolt 71.1
Uram, hozzád menekülök, ne hagyj soha szégyent vallanom!
Zsolt 71.2
Igazságodban ments meg, szabadíts meg! Fordítsd felém füled és siess segítségemre!
Zsolt 71.3
Légy megmentő sziklám, erős váram! Valóban te vagy sziklám és váram.
Zsolt 71.4
Istenem, ments meg engem a gonoszok kezétől, a bűnösök és hatalmaskodók öklétől!
Zsolt 71.5
Mert te vagy, Istenem, bizodalmam, Uram, te vagy reményem ifjúságom óta.
Zsolt 71.6
Anyám méhétől fogva veled tartottam, anyám ölétől kezdve te voltál osztályrészem, mindig tebenned bizakodtam.
Zsolt 71.7
Csodálat tárgya lettem sokak szemében, hisz hatalmas gyámolom te vagy.
Zsolt 71.8
Szám tele volt dicséreteddel, egész nap tele dicsőítéseddel.
Zsolt 71.9
Öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se hagyj el, ha erőm elfogy!
Zsolt 71.10
Ellenségeim úgyis megszólnak, szemmel tartanak, ellenem beszélnek.
Zsolt 71.11
Azt mondják: „Elhagyta az Úr, űzzétek, fogjátok el, hisz senki sincs már, aki pártját fogná!”
Zsolt 71.12
Istenem, ne maradj távol tőlem, Uram, siess segítségemre!
Zsolt 71.13
Valljanak szégyent, kik vesztemre törnek, és pusztuljanak el! Akik bajt hoznak rám, azokat érje szégyen és gyalázat!
Zsolt 71.14
Én azonban mindig reménykedem, és mindennap gyarapítom dicséreted.
Zsolt 71.15
Szám hirdeti igazságosságodat, naphosszat segítségedet.
Zsolt 71.16
Eljövök az Úr erejében, és csak a te tetteidet dicsőítem.
Zsolt 71.17
Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, még ma is csodáidról emlékezem.
Zsolt 71.18
De öregkoromra, aggságomban se hagyj el, Istenem! Hadd hirdessem e nemzedéknek karodat, és minden utódomnak hatalmadat,
Zsolt 71.19
és igazságosságodat, Istenem, amely fölér az égig! Nagy dolgokat vittél véghez; ki olyan, mint te, Istenem?
Zsolt 71.20
Sok kemény terhet raktál rám, de újra életet adsz, és kiemelsz a földnek mélyéből.
Zsolt 71.21
Állítsd helyre híremet és engedd, hogy újra megvigasztalódjam.
Zsolt 71.22
S hűségedet, Uram, zeneszóval magasztalom, Izrael Szentje, hárfán játszom neked.
Zsolt 71.23
Ajkam örül, amikor neked énekelek, s lelkem ujjong, mert megváltottad.
Zsolt 71.24
Naphosszat áldja nyelvem igazságosságodat, mert szégyen érte s gyalázat azokat, akik vesztemet akarták!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT