Zsolt 68

Teljes szövegű keresés

Zsolt 68
Zsolt 68.1
(A karvezetőnek - Dávid zsoltára.)
Zsolt 68.2
Fölkel az Isten, ellenségei szétszóródnak, futnak színe elől, akik gyűlölik.
Zsolt 68.3
Eloszlanak, mint a füst eloszlik. Ahogy a viasz elolvad a tűznél, úgy semmisülnek meg a bűnösök Isten színe előtt.
Zsolt 68.4
Az igazak ellenben örülnek, ujjonganak Isten színe előtt, ujjonganak örömükben.
Zsolt 68.5
Énekeljetek az Úrnak, zengjetek nevének dicséretet, készítsétek neki az utat, amely átvezet a felhők fölött! Örüljetek az Úrban, ujjongjatok színe előtt!
Zsolt 68.6
Az árvák atyja, özvegyek védelmezője - ez az Isten szent hajlékában.
Zsolt 68.7
Isten otthont ad a hontalannak, a fogolynak visszaadja szabadságát. Csak a lázadók maradnak a kietlen pusztán.
Zsolt 68.8
Istenünk, te néped előtt vonultál, amikor a pusztában áthaladtál:
Zsolt 68.9
megremegett akkor a föld, Isten színe előtt szétfolytak az egek, Istennek, Izrael Istenének színe előtt.
Zsolt 68.10
Örökségednek bő esőt adtál, Istenünk, amikor elgyengült, erőre kapattad.
Zsolt 68.11
Itt adtál nyájadnak, Istenünk, hazát, jóságodban szerezted azt a szegénynek.
Zsolt 68.12a
Az Úr üzenetet bíz a hírvivőkre:
Zsolt 68.15a
„A Mindenható elűzött
Zsolt 68.12b
hatalmas sereget.”
Zsolt 68.13
Királyok menekülnek, seregek futottak, a ház szépe zsákmányt osztott.
Zsolt 68.14
Amikor ott táboroztak a karámok között, a galamb szárnyát ezüsttel rakták ki, zöldellő arany csillogott szárnyain.
Zsolt 68.15b
Ékszerük, mint hó a Calmonon.
Zsolt 68.16
Básán hegye Isten hegye, Básán hegye magas csúcs.
Zsolt 68.17
Miért nézitek irigykedve, ti magas kúpok, azt a hegyet, amit Isten lakóhelyül választott? Igen, az Úr ott lakik örökre.
Zsolt 68.18
Isten kocsija tömérdek, ezerszer ezer. Így vonul az Úr a Siontól a szentélybe.
Zsolt 68.19
Felszálltál a magasba, foglyaidat magaddal vitted, embereket tettél magadévá, ó Isten, olyanokat is, akik konokul ellenálltak házadnak, Uram.
Zsolt 68.20
Áldott legyen az Úr mindennap, ő viseli terhünket.
Zsolt 68.21
Isten a mi üdvösségünk! Üdvösség Istene a mi Istenünk, az Úr, a Hatalmas megóv a haláltól.
Zsolt 68.22
Valóban, az Isten szétzúzza ellenségei fejét, az üstökét azoknak, akik bűnben élnek.
Zsolt 68.23
Így szól az Úr: „Lehozom őket Básánból, kihozom őket a tenger mélyéből,
Zsolt 68.24
hogy lábadat vérükben fürösszed, s kutyáid is falják fel ellenségeidből részüket.”
Zsolt 68.25
Látjuk bevonulásodat, Istenünk, királyunk és Istenünk bevonulását a szentélybe.
Zsolt 68.26
Elöl az énekesek, majd a hárfások következnek, közben a leányok, dobjaikat verve.
Zsolt 68.27
„Magasztaljátok Istent ünnepi kórusban, magasztaljátok Istent, kik Izraeltől származtok!”
Zsolt 68.28
Itt van Benjamin, a legfiatalabb - legelöl megy. Itt vannak Júda előkelői csapatostul. Zebulun előkelői, Naftali előkelői.
Zsolt 68.29
Isten, mutasd meg hatalmadat, Isten, aki értünk munkálkodol!
Zsolt 68.30
Templomod tiszteletére, amely Jeruzsálemben áll, királyok szentelnek neked áldozatot.
Zsolt 68.31
Hatalmad mutasd meg a nádas vadjain, a tulkok csordáján s a népek borjain. Hódoljanak neked arany és ezüst ékszerekkel! Szórd szét a népeket, amelyek a harcban lelik örömüket!
Zsolt 68.32
Jöjjenek Egyiptom nagyjai, Etiópia nyújtsa ki kezét Isten felé,
Zsolt 68.33
föld birodalmai, énekeljetek Istennek! Zengjetek dicséretet az Úrnak,
Zsolt 68.34
aki áthalad az egek egein, az ősrégi egeken. Íme, hallatja hangját, szavának erejét.
Zsolt 68.35
Ismerjétek el Isten hatalmát! Fölsége Izrael fölött tündököl, magasan a felhőkben felragyog hatalma.
Zsolt 68.36
Félelmetes az Isten az ő szent helyén, Izrael Istene, ő ad népének erőt és hatalmat. Áldott legyen az Isten!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT