Zsolt 41

Teljes szövegű keresés

Zsolt 41
Zsolt 41.1
(A karvezetőnek - Dávid zsoltára.)
Zsolt 41.2
Boldog, aki gondol a szűkölködőre és a szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján.
Zsolt 41.3
Megőrzi őt az Úr és életben tartja, boldoggá teszi itt a földön, s nem adja ellensége hatalmába.
Zsolt 41.4
Betegágyához segítséget hoz az Úr, fekvőhelyét kényelmesre cseréli.
Zsolt 41.5
Így szólok: „Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened!”
Zsolt 41.6
Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: „Mikor hal már meg, mikor törlik nevét?”
Zsolt 41.7
Ha valaki meglátogat, álnokságot beszél, gonoszságot gyűjt szívébe, elmegy s továbbadja.
Zsolt 41.8
Mind, akik gyűlölnek, együtt suttognak ellenem, ártó gondolatokat forgatnak fejükben.
Zsolt 41.9
Béliál csapása érte utol, ezért fekszik itt, s nem is kel fel többé.
Zsolt 41.10
Még a barátom is, akiben megbíztam, aki együtt ette kenyeremet velem, az is ellenem emelte a sarkát.
Zsolt 41.11
Te azonban, Uram, könyörülj meg rajtam, állíts talpra, s én majd megfizetek nekik, az ilyen embereknek!
Zsolt 41.12
Akkor fogom látni, hogy kegyes vagy hozzám, ha ellenségem nem ujjong rajtam,
Zsolt 41.13
engem pedig megőrzöl sértetlenül, és engeded, hogy színed előtt álljak mindörökre.
Zsolt 41.14
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene mindörökkön-örökké! Úgy legyen! Úgy legyen!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT