Zsolt 35

Teljes szövegű keresés

Zsolt 35
Zsolt 35.1
(Dávidtól.) Szállj perbe, Uram, azokkal, kik velem vitáznak, győzd le azokat, kik ellenem harcolnak!
Zsolt 35.2
Ragadj fegyvert és pajzsot, kelj föl védelmemre,
Zsolt 35.3
vess lándzsát és dárdát üldözőim ellen! Mondd lelkemnek: „Én vagyok üdvösséged!”
Zsolt 35.4
Vesszenek dicstelenül, akik életemre törnek, hátráljanak meg szégyenletesen, akik gonoszat forralnak ellenem!
Zsolt 35.5
Legyenek olyanok, mint pelyva a szélben, az Isten angyala szórja őket szét!
Zsolt 35.6
Útjuk legyen síkos és sötét, üldözze őket az Isten angyala!
Zsolt 35.7
Mivel ok nélkül csapdát állítottak nekem, és ok nélkül vermet ástak életemnek.
Zsolt 35.8
Érje őket fájdalmas pusztulás, akadjanak a nekem vetett hálóba maguk, és essenek bele a verembe!
Zsolt 35.9
Lelkem pedig ujjongjon az Úrban, örüljön segítségének!
Zsolt 35.10
Minden tagom hirdeti majd: Ki olyan, mint te vagy, Uram? Te, aki a gyengét megmented a túlerőtől, a szegényt a rablók kezétől.
Zsolt 35.11
Elvetemült tanúk álltak elő, s vallattak dolgokról, mikről mit sem tudtam.
Zsolt 35.12
A jót rosszal viszonozták nekem, üressé vált az életem.
Zsolt 35.13
Pedig én, amikor betegen feküdtek, vezeklőruhát öltöttem, lelkemet böjttel gyötörtem, s imádságban öntöttem ki a szívem.
Zsolt 35.14
Bánatosan jártam, mintha barátom vagy testvérem lett volna. Mint aki anyját gyászolja, úgy roskadoztam a szomorúságtól.
Zsolt 35.15
Mégis örültek, amikor ingadoztam, és összegyűltek, ellenem fordultak. Idegenek, kiket nem ismerek, marcangoltak és nagy kiáltásokkal
Zsolt 35.16
azt kiáltják: „Ha! Ha! Láttuk!” Fogukat csikorgatták ellenem.
Zsolt 35.17
Uram, meddig nézed még ezt? Oltalmazd meg dühüktől életem, mentsd meg lelkemet az oroszlánoktól!
Zsolt 35.18
Akkor hálát adok neked a nagy közösségben, az egész nép előtt dicsőítlek téged.
Zsolt 35.19
Akik igazságtalanul rám támadnak, ne diadalmaskodjanak fölöttem! Ne hunyorgassák szemüket, akik ok nélkül gyűlölnek!
Zsolt 35.20
Ők nem a béke hangján szólnak, akik szelídek a földön, azok ellen álnokságot koholnak.
Zsolt 35.21
Kitátják ellenem nagyra a szájukat, s azt kiáltják: „Na most majd meglátjuk!”
Zsolt 35.22
Uram, te láttad, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj távol tőlem!
Zsolt 35.23
Ébredj fel, kelj védelmemre, Istenem és Uram, intézd te az ügyem!
Zsolt 35.24
Tégy igazságot, igaz voltod szerint! Uram, Istenem, ne diadalmaskodjanak rajtam,
Zsolt 35.25
ne gondolják szívükben: „Éppen így akartuk!” Ne mondhassák: „Most aztán felfaltuk!”
Zsolt 35.26
Pusztuljanak el szégyenletesen mind, akik nyomorúságomon kéjelegnek! Érje szégyen és gyalázat azokat, akik fölényesen beszélnek felőlem!
Zsolt 35.27
De örüljenek és ujjongjanak mind, akik ügyemet mérlegelik! Mondogassák szüntelenül: „Nagy az Úr, üdvét akarja szolgájának!”
Zsolt 35.28
Az én nyelvem pedig hirdesse igazságosságodat, s mindörökké zengje dicséreted!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT