Zsolt 135

Teljes szövegű keresés

Zsolt 135
Zsolt 135.1
(Alleluja!) Dicsőítsétek az Úr nevét, ti, az Úr szolgái, dicsérjétek és magasztaljátok őt,
Zsolt 135.2
akik az Úr házában álltok, Isten házának csarnokaiban.
Zsolt 135.3
Áldjátok az Urat, mert jó, magasztaljátok fölséges nevét!
Zsolt 135.4
Mert az Úr kiválasztotta Jákobot, tulajdonába vette Izraelt.
Zsolt 135.5
Tudom jól, hogy nagy az Úr, a mi Istenünk, nagyobb, mint mind az istenek.
Zsolt 135.6
Amit az Úr akar, mindent végbevisz, a mennyben és a földön, a tengerben és a vizek mélyén.
Zsolt 135.7
Ő hoz felhőket a föld határairól, ő küldi a villámot és az esőt, ő indítja el a szelet rejtekéből.
Zsolt 135.8
Lesújtott az egyiptomiak elsőszülötteire, kezdve az embertől, le az állatokig.
Zsolt 135.9
Csodákat és jeleket hozott rád, Egyiptom, a fáraóra és minden szolgájára.
Zsolt 135.10
Megvert sok pogány nemzetet, hatalmas királyokat leterített:
Zsolt 135.11
Szichont, az amoriták urát, és Ogot, Básán fejedelmét, Kánaán királyait mind.
Zsolt 135.12
Országukat népének, Izraelnek tulajdonába adta.
Zsolt 135.13
Uram, neved fennmarad örökké, emléked nemzedékről nemzedékre, Uram!
Zsolt 135.14
Mert az Úr megőrzi népét, és megkönyörül szolgáin.
Zsolt 135.15
A pogányok istenei arany és ezüst, emberi kéznek művei.
Zsolt 135.16
Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak.
Zsolt 135.17
Van fülük, de nem hallanak és szájukban nincs lehelet.
Zsolt 135.18
Hasonlók azokhoz, akik csinálták őket, és mindazokhoz, akik bíznak bennük.
Zsolt 135.19
Izrael háza, áldjátok az Urat, Áron háza, áldjátok az Urat,
Zsolt 135.20
Lévi háza, áldjátok az Urat, ti istenfélők, áldjátok az Urat!
Zsolt 135.21
Áldott legyen a Sionon az Úr, ő, aki Jeruzsálemben lakik!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT