Oz 7

Teljes szövegű keresés

Oz 7
Oz 7.1
Amikor Izraelt gyógyítani akartam, előtűnt Efraim vétke és Szamaria gonoszsága: hazugsággal vétkeznek, betör a fosztogató, kinn meg rablók járnak.
Oz 7.2
Mégsem mondják szívükben, hogy minden gonoszságukra emlékezem; tetteik körbezárják őket, ott vannak színem előtt.
Oz 7.3
Bűneikkel örvendeztetik meg a királyt, hazugságaikkal a fejedelmeket.
Oz 7.4
Felhevültek mindnyájan, tüzesek, mint a kemence, amelynek tüzét nem szítja már a pék a dagasztástól a megkelésig.
Oz 7.5
A király a vezéreivel rogyadozik a tüzes bortól, és gonoszokkal cimborál.
Oz 7.6
Cinkosaik közt szívük izzik, mint a kemence; éjjel elcsitul haragjuk, reggel azonban felcsap, mint a lobogó láng.
Oz 7.7
Felhevül mindegyikük, mint a kemence, és felemésztik bíráikat. Elbukott minden királyuk, nincs közöttük, aki hozzám kiáltana.
Oz 7.8
Efraim elkeveredik a népek között, Efraim olyan, mint a lángos, amelyet nem fordítottak meg.
Oz 7.9
Erejét idegenek emésztik fel, de ő észre sem veszi; őszülő haj borítja fejét, de ő észre sem veszi.
Oz 7.10
[A saját gőgje vádolja Izraelt, de nem térnek meg az Úrhoz, az ő Istenükhöz, mindezek ellenére sem keresik.]
Oz 7.11
Efraim, mint egy galamb, buta és esztelen: Egyiptomot hívják, Asszíriába rohannak!
Oz 7.12
Mehetnek bárhová, kivetem rájuk a hálómat; mint az ég madarát, visszahozom, s gonoszságukért megbüntetem őket.
Oz 7.13
Jaj nekik, mert messze eltévelyedtek tőlem! Pusztuljanak, amiért fellázadtak ellenem! Menteni akarom őket, ők meg hazugságokat beszélnek ellenem.
Oz 7.14
Nem kiáltanak hozzám szívükből, amikor jajgatnak fekvőhelyükön: búza és must miatt keseregnek, ellenem meg lázadoznak.
Oz 7.15
Tanítottam őket, megerősítettem karjukat, ők mégis gonoszat forralnak ellenem.
Oz 7.16
Baal felé fordulnak, olyanok, mint a csalóka íj, fejedelmeik kard élén hullnak el nyelvük dühe miatt. Nevetni fognak rajtuk még Egyiptom földjén is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT