Oz 1

Teljes szövegű keresés

Oz 1
Oz 1.1
Az Úr szózatot intézett Ozeáshoz, Beeri fiához, Uzija, Jotam, Acház és Hiszkija júdeai királyok idejében, s Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának idejében.
Oz 1.2
Amikor az Úr szólni kezdett, ezt mondta az Úr Ozeásnak: „Menj, végy feleségül egy parázna asszonyt, és legyenek paráznától fogant gyermekeid; mert parázna módon elhagyta az ország az Urat.”
Oz 1.3
El is ment, feleségül vette Gomert, Diblaim lányát. Az asszony fogant, és fiuk született.
Oz 1.4
Ekkor azt mondta az Úr: „Nevezd el Jiszreelnek, mert rövidesen megtorlom Jiszreel vérét Jehu házán, és megszüntetem Izrael házának királyságát.
Oz 1.5
Jiszreel völgyében azon a napon összetöröm Izrael íját.”
Oz 1.6
Amikor az asszony ismét fogant és leányt szült, így szólt az Úr: „Hívd „Nincs irgalom”-nak, mert ezentúl nem irgalmazok Izrael házának, nem bocsátok meg neki többé.
Oz 1.7
[Júda házában azonban irgalmas leszek: megmentem őket az Úr, az ő Istenük által; nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal vagy lovasokkal mentem meg őket]”.
Oz 1.8
Amikor „Nincs irgalmat” elválasztotta, fogant és fiút szült.
Oz 1.9
Erre így szólt az Úr: „Nevezd el „Nem népem”-nek, mert nem vagytok többé az én népem, és én sem vagyok többé a ti Istenetek.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT