Lev 14

Teljes szövegű keresés

Lev 14
Lev 14.1
Az Úr így szólt Mózeshez:
Lev 14.2
„A leprásra megtisztulása napján ezt a törvényt kell alkalmazni: Vezessék a paphoz,
Lev 14.3
a pap pedig menjen ki a táboron kívülre. Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a leprás megszabadult betegségétől,
Lev 14.4
parancsolja meg, hogy hozzanak az illető megtisztulásáért két élő tiszta madarat, cédrusfát, bíborfestéket és izsópot.
Lev 14.5
Azután parancsolja meg, hogy áldozzák fel az egyik madarat, folyóvíz fölött egy cserépedényben.
Lev 14.6
Fogja az élő madarat, a cédrusfát, a bíborfestéket és az izsóppal együtt mártsa bele az egészet (beleértve az élő madarat is) a folyóvíz fölött feláldozott madár vérébe.
Lev 14.7
Hintse meg vele hétszer az embert, hogy megtisztuljon leprájától, s amikor már tisztának nyilvánította, az élő madarat engedje el a mezőn.
Lev 14.8
Most az, aki tisztulásra jött, mossa ki a ruháját, nyírja le a haját, fürödjön meg a vízben és tiszta lesz. Ekkor visszatérhet a táborba, de hét napig maradjon sátrán kívül.
Lev 14.9
A hetedik napon nyírja le egész szőrzetét: haját, szakállát, szemöldökét. Minden szőrzetét le kell nyírnia. Mossa ki a ruháját, fürödjön meg, s akkor tiszta lesz.
Lev 14.10
A nyolcadik napon vegyen két hibátlan bárányt és egy egyéves hibátlan jerkét, három tized olajjal kevert lisztlángot ételáldozatul és egy pint olajat.
Lev 14.11
A tisztulást végző pap állítsa a tisztulásra váró embert és ajándékát a megnyilatkozás sátorának bejáratához, az Úr elé.
Lev 14.12
Azután vegye az egyik bárányt, és áldozza fel jóvátételi áldozatul a pint olajjal együtt. Végezze el velük az Úrnak való bemutatás mozdulatát is.
Lev 14.13
A bárányt szent helyen áldozza fel, ahol a bűnért való áldozatra és az égőáldozatra szánt állatot szokták feláldozni. Ezt a jóvátételi áldozatot a pap kapja éppúgy, mint a bűnért való áldozatot, mert nagyon szent dolog.
Lev 14.14
A pap vegyen az áldozat véréből, és kenjen belőle a tisztulásra várónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykére és jobb lábának nagyujjára.
Lev 14.15
Fogja a pint olajat, öntsön belőle bal kezének tenyerébe,
Lev 14.16
majd jobb kezének egyik ujját mártsa bele a bal tenyerében levő olajba, s ujjával hintse ezt az olajat hétszer az Úr elé.
Lev 14.17
A bal keze tenyerében maradt olajból kenjen egy keveset a tisztulni akarónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykére és jobb lábának nagyujjára, a jóvátételi áldozat véréhez.
Lev 14.18
A tenyerében maradt olajat pedig kenje a megtisztulni akarónak a fejére. Így végzi el rajta az Úrral való kiengesztelődés szertartását.
Lev 14.19
A pap mutassa be még a bűnért való áldozatot, s ezzel megszabadítja tisztátalanságától azt, aki meg akar tisztulni.
Lev 14.20
Azután mutassa be az égőáldozatot: hozassa az oltárra az égőáldozatot és az ételáldozatot. Ha a pap így elvégezte az ember fölött az engesztelés szertartását, az tisztává lesz.
Lev 14.21
De ha szegény, és hiányzanak az anyagi lehetőségei, akkor csak egy bárányt hozzon jóvátételi áldozatul, s azt mutassák be a felajánlás szertartása szerint, s úgy végezzék el az emberen az engesztelés szertartását. Csak egy tized olajjal kevert lisztlángot hozzon ételáldozatul, meg egy pint olajat,
Lev 14.22
s végül két gerlét vagy két galambot, ahogy módjában áll megszerezni - az egyiket ajánlják fel bűnért való áldozatul, a másikat égőáldozatul.
Lev 14.23
Megtisztulása után a nyolcadik napon ezt hozza el a papnak a megnyilatkozás sátorának bejáratához, az Úr elé.
Lev 14.24
A pap vegye el a jóvátételi áldozatra szánt bárányt és a pint olajat, s végezze el vele az Úrnak való bemutatás szertartását.
Lev 14.25
Miután pedig bemutatta a jóvátételi áldozatot, vegyen a véréből, és kenjen belőle a megtisztulni akarónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykére és jobb lábának nagyujjára.
Lev 14.26
Az olajat öntse a pap a bal tenyerébe,
Lev 14.27
és a bal tenyerén levő olajból az ujjával hétszer hintsen az Úr elé.
Lev 14.28
Azután kenjen belőle a megtisztulni akarónak a jobb fülére, jobb kezének hüvelykére és jobb lábának nagyujjára, oda, ahová a jóvátételi áldozat vérét kente.
Lev 14.29
A tenyerében maradt olajat pedig öntse a megtisztulni akarónak a fejére, s így végezze el rajta az Úrral való kiengesztelődés szertartását.
Lev 14.30
A két galamb vagy a két gerle közül az egyiket - ahogy módjában volt megszerezni őket -,
Lev 14.31
ajánlja fel bűnért való áldozatul, a másikat meg égőáldozatul, az ételáldozattal együtt, aszerint, ahogy módjában volt megszerezni. A pap így végezze el az Úr előtt való kiengesztelődés szertartását azon, aki meg akar tisztulni.”
Lev 14.32
Ez az előírás az olyan leprás számára, aki a megtisztulás költségeit nem tudja viselni.
Lev 14.33
Az Úr azt mondta Mózesnek és Áronnak:
Lev 14.34
„Ha majd eljuttok Kánaán földjére, amelyet nektek adok, és leprával sújtok egy házat azon a földön, amely a tiétek,
Lev 14.35
a tulajdonos menjen el a paphoz és figyelmeztesse: leprafoltot láttam a házamban.
Lev 14.36
A pap üríttesse ki a házat, mielőtt elmenne megvizsgálni a bajt. Így semmi sem válik tisztátalanná abból, ami benne volt. Ezután a pap vizsgálja meg a házat,
Lev 14.37
és ha a vizsgálat után a ház falán zöldes vagy rózsaszínes likacsokat vesz észre, amelyek üregessé teszik a falat,
Lev 14.38
a pap menjen ki a házból az ajtón, és zárassa be hét napra.
Lev 14.39
A hetedik napon menjen vissza, és ha a vizsgálat során megállapítja, hogy a baj elterjedt a ház falán,
Lev 14.40
távolíttassa el a megfertőzött köveket, s dobják őket a városon kívül egy tisztátalan helyre.
Lev 14.41
A ház egész belső falát vakartassa le, s a levakart vakolatot szórják egy tisztátalan helyre, a városon kívül.
Lev 14.42
Vigyenek más köveket a régi helyre, s más vakolatot a fal bevakolására.
Lev 14.43
Ha a kő eltávolítása után a baj újra elterjedt a ház kijavított helyén és vakolatán,
Lev 14.44
a pap újra tekintse meg. Ha megállapítja, hogy a baj elterjedt, a házon fertőző lepra van, s így tisztátalanná vált.
Lev 14.45
Le kell bontani, s köveit, gerendáit, vakolatát a városon kívül egy tisztátalan helyre kell vinni.
Lev 14.46
Aki belép a házba, amíg az le van zárva, estig tisztátalanná válik.
Lev 14.47
Aki aludt benne, mossa ki a ruháját. Aki evett benne, mossa ki a ruháját.
Lev 14.48
De ha a pap a vizsgálat során megállapítja, hogy a baj a vakolás után nem újult ki a házon, nyilvánítsa a házat tisztának, mivel a baj elmúlt.
Lev 14.49
A házért engesztelő áldozatul vegyen két madarat, cédrusfát, bíborfestéket és izsópot.
Lev 14.50
Áldozza fel az egyikmadarat egy cserépedényben, folyó víz fölött.
Lev 14.51
Azután vegye a cédrusfát, az izsópot, a bíborfestéket, s a még élő madarat, s mártsa bele a feláldozott madár vérébe és a folyó vízbe. Hintse meg vele hétszer a házat,
Lev 14.52
s miután elvégezte a házért való engesztelő áldozatot, a madár vérével, a folyó vízzel, az élő madárral, a cédrusfával, az izsóppal és a bíborfestékkel,
Lev 14.53
az élő madarat engedje szabadon a városon kívül, a mezőn. Ha így elvégezte az engesztelést a házon, az tisztává lesz.”
Lev 14.54
Ez tehát az előírás a leprát, az ótvart,
Lev 14.55
a ruha és a ház lepráját,
Lev 14.56
a daganatot, a sömört és a fénylő foltot illetően;
Lev 14.57
elirányításul szolgál a tisztaság és tisztátalanság eseteiben. Ez a leprára vonatkozó törvény.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT