Zsolt. 95

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 95
Zsolt. 95.1
Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; * vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!
Zsolt. 95.2
Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.
Zsolt. 95.3
Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden * istenen felül.
Zsolt. 95.4
A kinek kezében vannak a földnek mélységei, * és a hegyeknek magasságai is az övéi.
Zsolt. 95.5
A kié a tenger, és ő alkotta * is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.
Zsolt. 95.6
Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk * előtt!
Zsolt. 95.7
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő * legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.
Zsolt. 95.8
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a * pusztában:
Zsolt. 95.9
A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én * cselekedetemet.
Zsolt. 95.10
Negyven * esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat!
Zsolt. 95.11
A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én * nyugalmam helyére.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT