Zsolt. 149

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 149
Zsolt. 149.1
Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!
Zsolt. 149.2
Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!
Zsolt. 149.3
Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
Zsolt. 149.4
Mert kedveli az * Úr az ő népét, a szenvedőket + szabadulással dicsőíti meg.
Zsolt. 149.5
Vígadozzanak a * kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
Zsolt. 149.6
Isten-dicsőítés * legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;
Zsolt. 149.7
Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!
Zsolt. 149.8
Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.
Zsolt. 149.9
Hogy végrehajtsák rajtok a megírott * ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! + Dicsérjétek az Urat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT