5 Móz. 25

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 25
5 Móz. 25.1
Ha per támad férfiak között, és törvény elé mennek, és megítélik őket, és igazat adnak az igaznak * és bűnösnek mondják a bűnöst:
5 Móz. 25.2
Akkor, ha a bűnös ütleget érdemel, vonassa le azt a bíró, és üttessen arra maga előtt annak bűnössége szerint való számban.
5 Móz. 25.3
Negyvenet * üttessen rá, ne többet, hogy netalán, ha ennél több ütést üttet reá, alávalóvá legyen előtted a te atyádfia.
5 Móz. 25.4
Ne kösd be az ökörnek * száját, mikor nyomtat!
5 Móz. 25.5
Ha testvérek laknak együtt, és meghal egy közülök, és nincs annak fia: a megholtnak felesége ne menjen ki a háztól idegen férfiúhoz; hanem a sógora menjen * be hozzá, és vegye el őt magának feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban.
5 Móz. 25.6
És majd az elsőszülött, a kit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak neve ki ne töröltessék Izráelből.
5 Móz. 25.7
Hogyha a férfinak nincs kedve elvenni az ő ángyát, menjen el az ő ángya a kapuba a vénekhez, és mondja: Sógorom vonakodik fentartani az ő testvérének nevét Izráelben, nem akar velem sógorsági házasságban élni.
5 Móz. 25.8
Akkor hívják azt az ő városának vénei, és beszéljenek vele; és ha megáll és ezt mondja: nincs kedvem őt elvenni:
5 Móz. 25.9
Akkor járuljon hozzá az ő ángya a vének szemei előtt, és húzza le saruját annak lábáról, és köpjön az arczába, és szóljon, és ezt mondja: Így kell cselekedni azzal a férfival, a ki nem építi az ő testvérének házát.
5 Móz. 25.10
És „lehúzott sarujú háznép”-nek nevezzék az ő nevét Izráelben.
5 Móz. 25.11
Ha két férfi összevesz egymással, és az egyiknek felesége oda járul, hogy megszabadítsa az ő férjét annak kezéből, a ki veri azt, és kinyujtja kezét, és megfogja annak szeméremtestét:
5 Móz. 25.12
Vágd el annak kezét, meg ne szánja szemed.
5 Móz. 25.13
Ne legyen a te zsákodban kétféle font: * nagyobb és kisebb.
5 Móz. 25.14
Ne legyen a te házadban kétféle éfa: nagyobb és kisebb.
5 Móz. 25.15
Teljes és igaz fontod * legyen néked; teljes és igaz éfád legyen néked; hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
5 Móz. 25.16
Mert az Úr előtt, a te Istened előtt útálni való mindaz, * a ki ezeket cselekszi; és mindaz, a ki hamisságot mível.
5 Móz. 25.17
Megemlékezzél arról, a mit Amálek * cselekedett rajtad az úton, a mikor Égyiptomból kijöttetek:
5 Móz. 25.18
Hogy reád támadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind az erőtleneket, a kik hátul valának, a mikor magad is fáradt és lankadt voltál, és nem félte az Istent.
5 Móz. 25.19
Mikor azért megnyugtat majd téged az Úr, a te Istened, minden te köröskörül lévő ellenségedtől azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt: töröld el Amálek * emlékezetét az ég alól; el ne felejtsd!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT