5 Móz. 23

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 23
5 Móz. 23.1
Akinek szeméremteste zúzott vagy megcsonkított, ne menjen be az Úrnak községébe.
5 Móz. 23.2
A fattyú se menjen be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjen be az Úrnak községébe.
5 Móz. 23.3
Az Ammoniták * és Moábiták se menjenek be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjenek be az Úrnak községébe, soha örökké:
5 Móz. 23.4
Azért, mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból; és * mivelhogy felbérlette ellened Bálámot, a Beór fiát, a mesopotámiabeli Péthorból valót, hogy megátkozzon téged.
5 Móz. 23.5
De az Úr, a te Istened nem * akarta meghallgatni Bálámot; hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.
5 Móz. 23.6
Ne keresd az ő békességöket és az ő javokat teljes életedben, soha.
5 Móz. 23.7
Ne útáld az Edomitát; * mert atyádfia az; ne útáld az égyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földén.
5 Móz. 23.8
Az olyan fiak, a kik harmadízen születnek nékik, bemehetnek az Úrnak községébe.
5 Móz. 23.9
Ha táborba szállsz a te ellenséged ellen: őrizkedjél * minden gonosztól.
5 Móz. 23.10
Ha volna valaki közötted, a ki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt: * menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba;
5 Móz. 23.11
És mikor eljő az estve, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba.
5 Móz. 23.12
A táboron kívül valami helyed is legyen, hogy kimehess oda.
5 Móz. 23.13
És legyen ásócskád a fegyvered mellett, hogy mikor leülsz kivül, gödröt áss azzal és ha felkelsz, betakarhassad azt, a mi elment tőled;
5 Móz. 23.14
Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár, hogy * megszabadítson téged, és elődbe vesse a te ellenségeidet: legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson te közted valami rútságot, és el ne forduljon tőled.
5 Móz. 23.15
Ne add ki a szolgát az ő urának, a ki az ő urától hozzád menekült.
5 Móz. 23.16
Veled lakjék, te közötted, azon a helyen, a melyet választ valamelyikben a te városaid közül, a hol néki tetszik; ne nyomorgasd * őt.
5 Móz. 23.17
Ne legyen felavatott paráznanő Izráel leányai közűl; se felavatott paráznaférfi ne legyen Izráel fiai * közül.
5 Móz. 23.18
Ne vidd be a paráznanő bérét és az eb-bért az Úrnak, a te Istenednek házába akárminémű fogadás fejében; mert mind a kettőt útálja az Úr, a te Istened.
5 Móz. 23.19
A te atyádfiától * ne végy kamatot: se pénznek kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, a mit kamatra szokás adni.
5 Móz. 23.20
Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
5 Móz. 23.21
Ha fogadással * ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd annak megadását; mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdoníttatik az néked.
5 Móz. 23.22
Ha pedig nem teszesz fogadást, bűn sem tulajdoníttatik néked.
5 Móz. 23.23
Ügyelj arra, a mi ajkaidon kijön, és * úgy teljesítsd, a mit száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek.
5 Móz. 23.24
Ha bemégy a te felebarátodnak szőlőjébe, egyél szőlőt kívánságod szerint jóllakásodig, de edényedbe ne rakj.
5 Móz. 23.25
Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel * szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj be a te felebarátod vetésébe.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT