3 Ján. 1

Teljes szövegű keresés

3 Ján. 1
3 Ján. 1.1
A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.
3 Ján. 1.2
Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.
3 Ján. 1.3
Mert felettébb örültem, a * mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.
3 Ján. 1.4
Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.
3 Ján. 1.5
Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel,
3 Ján. 1.6
A kik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra.
3 Ján. 1.7
Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól;
3 Ján. 1.8
Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.
3 Ján. 1.9
Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.
3 Ján. 1.10
Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.
3 Ján. 1.11
Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, * hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentől + van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.
3 Ján. 1.12
Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.
3 Ján. 1.13
Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked:
3 Ján. 1.14
Hanem * reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtől szembe beszélhetünk.
3 Ján. 1.15
Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT