Hós. 9

Teljes szövegű keresés

Hós. 9
Hós. 9.1
Ne örvendezz Izráel oly vígan, mint a pogányok; mert paráználkodással elszakadtál a te Istenedtől, és szeretted a bűnbért * minden búzaszérűn.
Hós. 9.2
Szérű és sajtó nem tartja el őket; hiányozni * fog abból a must.
Hós. 9.3
Nem maradnak az Úr földén, hanem Égyiptomba tér vissza * Efraim; Assiriában tisztátalant esznek.
Hós. 9.4
Nem áldoznak az Úrnak borral; és nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere; mindnyájan, a kik abból esznek, megfertéztetnek, mert kenyerök csak étvágyuknak szolgál; nem jut be az Úr házába.
Hós. 9.5
Mit cselekesztek majd az ünnepnek napján, az Úr ünnepnapján?
Hós. 9.6
Mert ímé elbujdosnak a pusztulás miatt; Égyiptom gyűjti be, Móf temeti el őket. * Ezüst kincsöket a csalán örökli; tövis lesz + sátoraikban.
Hós. 9.7
Elérkeztek a számadásnak napjai; elérkeztek a megtorlásnak napjai; megtudja majd Izráel! Bolond a próféta, őrült a léleknek embere a te vétked sokasága miatt és mert akkora a gyűlölség.
Hós. 9.8
Efraim szétnéz az én Istenem mellett. * A prófétának minden útaira háló vettetett; gyűlölség van Istenének házában.
Hós. 9.9
Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; * de megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságokat.
Hós. 9.10
Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt; mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat; * de bementek Baál-Peorhoz + és a gyalázatosnak adták magokat, és útálatossá váltak, mint a mit szerettek.
Hós. 9.11
Efraim! Elszáll dicsőségök, * mint a madár! Nem lesz szülés, sem terhesség, sem fogamzás!
Hós. 9.12
Mert még ha felnevelnék is fiaikat, mégis gyermektelenekké teszem őket; sőt még nékik is jaj, ha elfordulok tőlök.
Hós. 9.13
Efraim, a mint néztem, mint Tírus van plántálva a mezőben; * de Efraimnak mégis az öldöklőhöz kell kihoznia az ő fiait.
Hós. 9.14
Adj nékik oh Uram! Mit adj? Adj nékik meddő méhet és kiszáradt emlőket.
Hós. 9.15
Minden gonoszságuk * Gilgálban van, mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból; + nem szeretem őket többé; fejedelmeik mindnyájan pártütők.
Hós. 9.16
Meg van verve Efraim, gyökerök elszáradt! Nem teremnek * gyümölcsöt. Még ha nemzenének is, megölöm méhöknek szerelmes magzatit.
Hós. 9.17
Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a pogányok * között.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT