Hab. 1

Teljes szövegű keresés

Hab. 1
Hab. 1.1
A teher, a melyet Habakuk próféta látott.
Hab. 1.2
Meddig kiáltok még oh Uram, és nem hallgatsz meg! Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, * és nem szabadítasz meg!
Hab. 1.3
Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik és versengés támad!
Hab. 1.4
Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet; * mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet!
Hab. 1.5
Nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok és csodálkozással csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem a ti napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha beszélnék!
Hab. 1.6
Mert ímé, feltámasztom a Káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, a mely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, a melyek nem az övéi.
Hab. 1.7
Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát.
Hab. 1.8
És lovai serényebbek a párduczoknál, és gyorsabbak az estveli * farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai; és az ő lovasai messziről jőnek, repülnek, mint a zsákmányra siető keselyű.
Hab. 1.9
Mindnyája ragadományért jön, arczuk előre néz, és annyi foglyot gyűjt, mint a föveny.
Hab. 1.10
Kaczag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség, minden erősséget csak nevet, töltést emel és megostromolja azt.
Hab. 1.11
Majd tovaszáll viharként és elvonul és bűnbe esik; ő kinek istene az ő hatalma.
Hab. 1.12
Avagy nem te vagy-é Uram, öröktől fogva az én Istenem, Szentem? Nem veszünk el! Ítéletre rendelted őt, oh Uram, fenyítőül választottad őt, én erősségem!
Hab. 1.13
Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, * és a nyomorgatást nem szemlélheted: miért szemléled hát a hitszegőket? és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat?!
Hab. 1.14
Olyanokká teszed az embert, mint a tenger halai, és mint a csúszómászó állatok, a melyeknek nincsen vezérök?
Hab. 1.15
Mindnyáját kivonsza horoggal, gyalomjába keríti, és hálójába takarítja be őket; ezért örül és vígad.
Hab. 1.16
Ezért áldozik gyalomjának, és füstöl az ő hálójának, mert ezekkel kövér az ő része, és zsíros az ő eledele.
Hab. 1.17
Vajjon azért ürítheti-é gyalmát, és szüntelen ölheti-é a nemzeteket kímélet nélkül?!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT