Péld. 20

Teljes szövegű keresés

Péld. 20
Péld. 20.1
A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki * abba beletéved, nem bölcs!
Péld. 20.2
Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak * rettentése; a ki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen.
Péld. 20.3
Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől; * valaki pedig bolond, patvarkodik.
Péld. 20.4
A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit.
Péld. 20.5
Mély víz a férfiúnak * elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.
Péld. 20.6
A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de * hű embert, azt ki találhat?
Péld. 20.7
A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok * az ő fiai ő utána!
Péld. 20.8
A király, ha az ő ítélőszékiben ül, tekintetével minden gonoszt * eltávoztat.
Péld. 20.9
Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, * tiszta vagyok az én bűnömtől?
Péld. 20.10
A kétféle * font és a kétféle mérték, útálatos az Úrnál egyaránt mind a kettő.
Péld. 20.11
Az ő cselekedetiből * ismerteti meg magát még a gyermek is, ha tiszta-é, és ha igaz-é az ő cselekedete.
Péld. 20.12
A halló * fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettőt.
Péld. 20.13
Ne szeresd az álmot, hogy ne * légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel.
Péld. 20.14
Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő; de mikor elmegy, akkor dicsekedik.
Péld. 20.15
Van arany és drágagyöngyök sokasága; de drága szer a tudománynyal teljes ajak.
Péld. 20.16
Vedd el ruháját, mert * kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát.
Péld. 20.17
Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere; de * annakutána betelik az ő szája kavicsokkal.
Péld. 20.18
A gondolatok tanácskozással * erősek; és bölcs vezetéssel folytass + hadakozást.
Péld. 20.19
Megjelenti a titkot, a * ki rágalmazó; tehát a ki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál.
Péld. 20.20
A ki az ő atyját vagy * anyját megátkozza, annak kialszik szövétneke a legnagyobb setétségben.
Péld. 20.21
A mely örökséget először siettetnek, * annak vége meg nem áldatik.
Péld. 20.22
Ne mondd: bosszút állok * rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!
Péld. 20.23
Útálatos az Úrnál a kétféle súly; és * a hamis fontok nem jó dolgok.
Péld. 20.24
Az Úrtól vannak a férfi * lépései; az ember pedig mit ért az ő útában?
Péld. 20.25
Tőr az embernek meggondolatlanul mondani: szent, * és a fogadástétel után megfontolni.
Péld. 20.26
Szétszórja a gonoszokat a * bölcs király, és fordít reájok kereket.
Péld. 20.27
Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, a ki megvizsgálja a * szívnek minden rejtekét.
Péld. 20.28
A kegyelmesség és az * igazság megőrzik a királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székét.
Péld. 20.29
Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az * ősz haj.
Péld. 20.30
A kékek * és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig + ható csapások.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT