Fil. 1

Teljes szövegű keresés

Fil. 1
Fil. 1.1
Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt:
Fil. 1.2
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Fil. 1.3
Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok,
Fil. 1.4
és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért,
Fil. 1.5
mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig.
Fil. 1.6
Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.
Fil. 1.7
Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben.
Fil. 1.8
Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével;
Fil. 1.9
és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel;
Fil. 1.10
hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára,
Fil. 1.11
és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.
Fil. 1.12
Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja,
Fil. 1.13
mert ismertté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet,
Fil. 1.14
úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét.
Fil. 1.15
Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jóakaratból hirdetik a Krisztust:
Fil. 1.16
ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem,
Fil. 1.17
azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban.
Fil. 1.18
Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt még inkább örülni fogok.
Fil. 1.19
Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által.
Fil. 1.20
Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok.
Fil. 1.21
Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!
Fil. 1.22
Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam: nem tudom.
Fil. 1.23
Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél;
Fil. 1.24
de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak.
Fil. 1.25
Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre;
Fil. 1.26
így méginkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok.
Fil. 1.27
Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért,
Fil. 1.28
és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz: mégpedig az Istentől.
Fil. 1.29
Mert nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte,
Fil. 1.30
és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT