4Móz. 25

Teljes szövegű keresés

4Móz. 25
4Móz. 25.1
Amikor Izráel Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival,
4Móz. 25.2
mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt,
4Móz. 25.3
és odaszegődött Izráel Baal-Peórhoz. De haragra gerjedt az ÚR Izráel ellen,
4Móz. 25.4
és ezt mondta az ÚR Mózesnek: Fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az ÚR előtt, hogy elforduljon az ÚR fölgerjedt haragja Izráeltől.
4Móz. 25.5
Mózes tehát ezt mondta Izráel bíráinak: Gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baal-Peórhoz szegődtek!
4Móz. 25.6
Éppen akkor jött egy izráeli ember, aki egy midjáni nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izráel egész közösségének a szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátrának a bejárata előtt.
4Móz. 25.7
Amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe,
4Móz. 25.8
bement az izráeli ember után a sátor belsejébe, és hason szúrta mindkettőjüket, az izráeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izráel fiairól.
4Móz. 25.9
Huszonnégyezer halottja lett a csapásnak.
4Móz. 25.10
Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:
4Móz. 25.11
Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izráel fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izráel fiait felindulásomban.
4Móz. 25.12
Mondd meg tehát: Íme, én békességem szövetségével ajándékozom meg.
4Móz. 25.13
Övé és utódaié lesz a papság szövetsége örökre, mivel haragra indult Istenéért, és engesztelést végzett Izráel fiaiért.
4Móz. 25.14
Annak a megölt izráeli embernek a neve, akit a midjáni nővel együtt öltek meg, Zimri volt, annak a Szálúnak a fia, aki Simeon egyik nagycsaládjának a vezető embere volt.
4Móz. 25.15
A megölt midjáni nő neve pedig Kozbi volt, annak a Cúrnak a leánya, aki Midján törzsei egyik nagycsaládjának a feje volt.
4Móz. 25.16
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:
4Móz. 25.17
Támadjátok meg a midjániakat, és verjétek le őket,
4Móz. 25.18
mert ők is ellenetek támadtak, amikor cselt szőttek ellenetek Peór révén és Kozbi révén, aki midjáni fejedelem leánya, az ő húguk volt, de megölték a Peór miatt támadt csapás napján.
4Móz. 25.19
A csapás után a következők történtek:

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT