1Jn. 5

Teljes szövegű keresés

1Jn. 5
1Jn. 5.1
Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született.
1Jn. 5.2
Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait.
1Jn. 5.3
Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
1Jn. 5.4
Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
1Jn. 5.5
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
1Jn. 5.6
Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság.
1Jn. 5.7
Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek:
* Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: Nagyon késői kéziratok hozzáteszik: a mennyben: az Atya, az Ige, a Szentlélek, és ez a három egy.
1Jn. 5.8
a Lélek, a víz, a vér; és ez a három egy.
* és hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön.
1Jn. 5.9
Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb; mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot.
1Jn. 5.10
És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról.
* abban megvan ez a bizonyságtétel: Más fordítási lehetőség: annak bizonyságtétele van önmagában.
1Jn. 5.11
Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.
1Jn. 5.12
Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.
1Jn. 5.13
Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.
1Jn. 5.14
Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.
1Jn. 5.15
Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.
1Jn. 5.16
Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn: nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön.
* életet fog adni neki: Az eredeti szöveg kétféleképpen értelmezhető: Isten ad neki életet, vagy: imádkozó szerez neki életet könyörgése réven.
1Jn. 5.17
Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is.
1Jn. 5.18
Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti.
* az vigyáz magára: Az eredeti kifejezés két másik értelme: Az figyel Istenre, vagy arra figyel Isten.
1Jn. 5.19
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van.
1Jn. 5.20
De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.
1Jn. 5.21
Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT