Ézs. 33

Teljes szövegű keresés

Ézs. 33
Ézs. 33.1
Jaj neked, pusztító, akit még nem ért pusztulás, te rabló, akit még nem raboltak ki! Ha befejezted a pusztítást, el fogsz pusztulni, ha bevégezted a rablást, téged fognak kirabolni!
Ézs. 33.2
URam, kegyelmezz nekünk, benned reménykedünk! Légy segítségünk reggelenként, szabadítónk a nyomorúság idején!
Ézs. 33.3
Dörgő hangodtól elfutnak a népek, ha felemelkedsz, szétszóródnak a nemzetek.
Ézs. 33.4
Összeszedik a zsákmányt, ahogyan a sáskák szedik, úgy ugranak rá, ahogy a szöcskék ugranak.
Ézs. 33.5
Fenséges az ÚR, magasságban lakik. Betölti a Siont törvénnyel és igazsággal.
Ézs. 33.6
Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és tudomány teszi szabaddá és gazdaggá; az ÚR félelme lesz a kincse.
Ézs. 33.7
A küldöttek ott kint kiáltoznak, a békekövetek keservesen sírnak.
Ézs. 33.8
Puszták az országutak, nem járnak az ösvényeken. A pusztító megszegte a szövetséget, megvetette a városokat, semmibe vette az embereket.
Ézs. 33.9
Gyászol, elalél a föld, hervadozik, megsárgul a Libánon, olyan lett a Sárón, mint a pusztaság, lehull a Básán és a Karmel lombja.
Ézs. 33.10
De most fölkelek, mondja az ÚR, most fölmagasodom és fölemelkedem!
Ézs. 33.11
Szalmával vagytok terhesek, polyvát szültök, lihegésetek tűz, megemészt benneteket!
Ézs. 33.12
A népek égetett mésszé lesznek, és mint a kivágott gaz, tűzben égnek el.
Ézs. 33.13
Halljátok meg, távol lakók, hogy mit cselekedtem, és ti közel lévők, ismerjétek meg hatalmamat!
Ézs. 33.14
Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken: Ki tartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett, ki tartózkodhat közülünk örökös izzás mellett?
Ézs. 33.15
Aki igazságosan él, és őszintén beszél, megveti a zsarolt nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot.
Ézs. 33.16
Az ilyen ember magas helyen lakik, sziklaerőd a fellegvára. Kenyerét megkapja, vize állandóan van.
Ézs. 33.17
Saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod tágas országodat.
Ézs. 33.18
Eszedbe jutnak a rémségek: hol van már az összeíró, hol az adószedő, hol a tornyok összeírója?
Ézs. 33.19
Nem látod többé a galád népet, a homályos, érthetetlen beszédű népet, amelynek dadogó nyelvét nem lehet érteni.
Ézs. 33.20
Nézd a Siont, ünnepeink városát! Szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát, olyan sátrat, amelyet nem bontanak le, cövekeit nem húzzák ki soha, egy kötele sem szakad el.
Ézs. 33.21
Mert dicsőséges lesz ott az ÚR, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók.
Ézs. 33.22
Mert az ÚR a mi bíránk, az ÚR a törvényadónk, az ÚR a királyunk, ő segít meg bennünket.
Ézs. 33.23
Meglazulnak a kötelek, nem tartják az árbocrudat, nem feszítik a vitorlát. Tömérdek zsákmányon osztoznak majd, még a sánták is bőséges zsákmányhoz jutnak.
Ézs. 33.24
Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép bűnbocsánatot nyer.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT