Zsid. 6

Teljes szövegű keresés

Zsid. 6
Zsid. 6.1
Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek,
Zsid. 6.2
a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak.
* mosakodásokról: Más értelmezés szerint: keresztségekről
Zsid. 6.3
Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi.
Zsid. 6.4
Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek,
Zsid. 6.5
akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit,
Zsid. 6.6
de elestek: azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák őt.
Zsid. 6.7
Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől;
Zsid. 6.8
amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz; és a vége: megégetés.
Zsid. 6.9
Felőletek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvöséggel jár, még ha így beszélünk is.
Zsid. 6.10
Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok.
Zsid. 6.11
De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik,
Zsid. 6.12
hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.
Zsid. 6.13
Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött,
Zsid. 6.14
és így szólt: „Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak.”
Zsid. 6.15
És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret.
Zsid. 6.16
Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü.
Zsid. 6.17
Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet.
Zsid. 6.18
Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe.
Zsid. 6.19
Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé,
Zsid. 6.20
ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT