Bab

Full text search

Bab János, gyulafehérvár-fogarasi görög szertartású kat. püspök, élt a XVIII. század végén és a XIX. század elején. Az ifjabb papság és a lelkészek tisztességes javadalmazására tett kegyes alapítványai örök emléket biztosítottak neki. Püspöki méltóságra emeltetése után azonnal 45,000 frt kamatját fordította kerülete lelkészeinek jobb javadalmazására. Uj püspöki lakának és templomának felavatása alkalmával 5000 frtot osztott ki a szegények között. Intézkedett, hogy a balázsfalvai papnevelő célszerűbben berendeztessék, ennek alaptőkéjét gyarapította, a növendékek számát szaporította, tankönyveket adott nekik s néptanítókká képeztette őket. 1802-ben 140,000 frtnyi alapítványt tett a kolozsvári és gyulafehérvári szemináriumok számára.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT