Jób 16

Full text search

Jób 16
Jób 16.1
Jób ekkor válaszolt és így szólt:
Jób 16.2
Hallottam már elég efféle beszédet. Vigasztalók vagytok ti itt egytől egyig!
Jób 16.3
Hiú beszédetek soha nem ér véget? Vajon mi ingerelt, hogy szembeszállj velem?
Jób 16.4
Beszélni úgy, mint ti, tudnék magam is. Ha ti volnátok az én helyzetemben, el tudnálak titeket árasztani szóval, s tudnám a fejemet ingatni miattatok.
Jób 16.5
Szavammal biztatnálak benneteket, aztán megszűnném mozgatni ajkamat.
Jób 16.6
Hisz ha beszélek is, nem szűnik fájdalmam, így, ha elhallgatok, mit veszítek akkor?
Jób 16.7
A gonoszság immár egész kimerített, hisz egész sereg volt, ami nekem esett.
Jób 16.8
Terhelő tanúként lép most föl ellenem, minden válaszában gyaláz szemtől szemben.
Jób 16.9
Haragja marcangol, s harcban áll ellenem, vicsorgatja fogát, rám, az ellenségre, szemét összehúzva szúrósan tekint rám.
Jób 16.10
És ellenem újra kitátják szájukat, majd megszégyenítve verik az arcomat, mindnyájan szövetkeztek ellenem.
Jób 16.11
Isten kiszolgáltat a gonosztevőknek, a bűnösök kezébe hagy esnem.
Jób 16.12
Boldogan éltem, s akkor darabokra tört, megfogta nyakamat és összezúzott, aztán céltáblának tett ki maga elé.
Jób 16.13
Csak úgy sisteregnek nyilai köröttem, és irgalmatlanul átfúrja a vesém, az epémet meg kiontja a földre.
Jób 16.14
Réseket üt rajtam egyre-másra, mint valami harcos, úgy támad rám.
Jób 16.15
Gyász jeléül ruhát varrtam a bőrömre, a szarvamat meg befúrtam a porba.
Jób 16.16
A sírástól vörös lett az arcom, halálnak árnyéka ül a pillámon,
Jób 16.17
jóllehet gonoszság nem tapad kezemhez, és egészen tiszta az imádságom.
Jób 16.18
Föld, ne född be a véremet! Kiáltásom ne találjon nyugtot!
Jób 16.19
Nézzétek, még most is ott az égben a tanúm, eskümnek kezese él még a magasban.
Jób 16.20
A kiáltásom szól mellettem Isten előtt, míg színe előtt hullnak a könnyeim.
Jób 16.21
Igazoljon embert Isten ellenében, szóljon a férfi mellett barátjával szemben!
Jób 16.22
Mert hiszen kevés a jövő évek száma, s elmegyek az úton, hol nincs visszatérés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT