ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2006. május 31.

Magyarországon a kataszteri felmérés, térképezés 1856-ban kezdődött el. A részletes térképeken jelölik a határvonalakat, dűlőneveket, telkeket, parcellaszámokat, utakat; a hozzájuk tartozó iratok pedig a tulajdonosok neveit és a parcellák területének adatait tartalmazzák. Egy-egy települést több azonos nagyságú — 258 x 326 mm — szelvény tartalmaz. Az alkalmazott méretarány 1:2.880, fontosabb területek ábrázolásánál 1:1.440, vagy 1:720 volt. A térképeket az 1850-es években hártyapapírokra vitték át, melyeket vastagabb papírra ragasztva elküldték a községi elöljáróságoknak, ahonnan begyűjtések során a területileg illetékes levéltárakba kerültek.

Kartográfiai szempontból a színes kataszteri térképeknek igen nagy a jelentőségük, mivel a 19. század végétől az utak, csatornák, vasutak építése, a városok és egyéb területek rendezése elképzelhetetlen volt e térképek használata nélkül. Rögzíteni lehetett rajtuk a birtokos-változásokat, a mezőgazdasági művelés alakulását, és még a legjobban rajzoló uradalmi mérnökök sem tudtak versenyezni a kataszteri lapokkal a pontosságot, megbízhatóságot illetően.

A DVD-n található kataszteri térképek lefedik a jelenlegi Vas megye településhálózatát, ugyanis a Vas Megyei Levéltárban fellelhető térképeken túl — a Magyar Országos Levéltár térképállományából kipótolva — tartalmazza azon települések kataszteri térképeit is, amelyek az 1950. évi közigazgatási reform következtében kerültek Vas megyéhez. 310 település csaknem 9 000 nagyfelbontású térképszelvényen.

Az egyes települések nagyfelbontású szelvényeit a megjelenítőprogram révén „egyben” láthatjuk, amelyekhez a megye áttekintőtérképe, a településnevek listája, avagy szöveges keresés révén juthatunk. A villámgyors navigáció mellett távolságmérésre is van lehetőségünk.