Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2014. december 2.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.
(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

Kiadványunk az MTA hat közgazdasági periodikáját tartalmazza:

Értekezések a nemzetgazdaság és statisztika köréből 1882-1944

A kor legjelesebb közdászainak tematikus tanulmányköteteit tartalmazza: Balás Károly, Boér Elek, Ecseri Lajos, Fenyvessy Adolf, Földes Béla, Hegedüs Loránt, Heller Farkas, Jekelfalussy József, Kautz Gyula, Keleti Károly, Kerpely Antal, Konek Sándor, Láng Lajos, Navratil Ákos, Surányi-Unger Tivadar, Tisza István munkáit találjuk a 24 kötetben.

A MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyvei 1957-1964

Az 1955-ben létrejött Intézet közleményei, beszámolói, munkatársainak publikációi.

A MTA Ipargazdaságtani Kutató Csoportjának Közleményei 1961-1968

Tanulmányok, közlemények az iparszervezés és -irányítás tárgykörében.

Gazdaság- és Jogtudomány — A MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának Közleményei 1966-1982

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelentek meg, és az Osztály munkájáról szóló tájékoztatókat, az Osztály előadó ülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent értekezéseket közölnek a közgazdaságtudomány, az ágazati gazdaságtudományok, az állam- és jogtudományok, a szociológia, a statisztika, a demográfia, valamint az afro-ázsiai kutatások köréből. Évenként általában négy füzet jelent meg.

Prognosztika — A MTA Jövőkutatási Bizottsága és Kutatásszervezési Intézete – Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Prognosztikai Szakosztálya kiadványa 1969-1987

Az Akadémia testületi és szakigazgatási szervei részére készülő belső, tájékoztató és dokumentációs összeállításként indult. Célja a prognosztika legújabb módszereinek és eredményeinek bemutatása a hazai és a nemzetközi szakirodalomban megjelent új közlések alapján, különös tekintettel a tudományfejlődési előrejelzésekre.

Struktúrák-Szervezetek-Startégiák–Ipargazdasági Szemle 1971-1995

Az MTA Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézet folyóirata elsősorban a vállalati, a pénz-intézeti és az államigazgatási szférában dolgozó közgazdászoknak kívánt hasznos információkat nyújtani.

 

Terjedelem: 31 ezer oldal, 5 GB