Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2014. december 2.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

Nyelvtudomány 1906-1919

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának megbízásából szerkesztette Asbóth Oszkár. „…serényen s mily sokféle irányban folyik a legújabb időben is az általános nyelvtudomány és az indogermán nyelvészet terén való kutató és rendszerező munkásság. S ez a belátás talán igazolni fogja azt a vállalkozásunkat is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia aegise alatt egy e tanulmányoknak szentelt új nyelvtudományi folyóiratnak megindítását kíséreljük meg. A külföldi nyelvtudomány mozgalmait és jelenségeit figyelemmel kísérve, ezentúl szélesebb útat akarunk nyitni minálunk is amaz áramlatoknak, melyek e téren amott észlelhetők, s ama vizsgálatokat tőlünk telhetőleg kiegészítve, teret akarunk adni az e tudománykörökbe tartozó önálló fejtegetéseknek is. Teszszük ezt abban a reményben, hogy mindennek hasznát fogja látni magyar nyelvészetünk is, és azzal az igyekezettel, hogy ekkép — szerény mertékben bár — mi is szolgálatába lépjünk azoknak a fontos feladatoknak, melyeket a nyelvtudományi kutatás maga elé tűzött.” – írta az első számhoz Petz Gedeon nyelvész, germanista, egyetemi tanár, az MTA tagja.

Magyarosan - Nyelvművelő havi folyóirat 1932-1949

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottsága 1931 júniusában kezdte meg működését, lapja, a Magyarosan, 1932 januárjában indult meg. Az első számban a szerkesztő, Nagy J. Béla kiáltványszerűen szólott a folyóirat leendő olvasóihoz:

„Veszélyben a magyar nyelv! Veszélyben van épsége, szépsége, eredeti zamatja! Idegen szók árja tódul bele napról-napra. Idegen szók tarkítják a köznapi nyelvet, a társaság, az országgyűlés, a sajtó, a tudomány, a kereskedelem, az ipar, a művészet, a sport nyelvét. Miattuk pang a nyelv természetes tenyészete, pusztul eredeti szókincse. … De van még magyar lélek, magyar gondolatjárás és ízlés. Van még sokakban magyar nyelvérzék. Szembe lehet még fordulni a nyelvromlással és meg lehet menteni nyelvünk magyarosságát. Csak legyem zászló, amelyet a jó magyarság hívei követhessenek. A Magyar Tudományos Akadémia, mint a nyelv művelésére is alapított intézmény, hivatásához képest kitűzte ezt a zászlót és új nyelvmentő, nyelvművelő mozgalmat indít meg. … Akarjuk nyelvünk védelmét, az idegenszerűségek visszaszorítását, a fattyúhajtások irtását, a nyelvnek sajátos jelleme szerinti fejlesztését, a szó- és szóláskines gyarapodásának magyarosságát, a szép magyar szó tiszteletének terjesztését, a beszéd- és írásmód ízléses tisztaságát.”

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Közleményei 1950-1965

Az Intézet közleményei mellett a nyelvészeti munkák bibliográfiáit is közli.

Általanos Nyelvészeti Tanulmányok 1963-1998

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készített folyóirat a modern magyar nyelvészet egyik legfontosabb fóruma. Tematikus kötetei egyszerre mutatnak be eredeti elemzéseket és összefoglaló, illetve elméleti tanulmányokat, melyek évtizedes távlatban befolyásolják a hazai nyelvészeti érdeklődést és az egyetemi oktatást. A benne foglalt változatos tanulmányok közös célja: elemző ismertetéssel, bírálattal vagy eredeti kutatások példájával elősegíteni a nyelvtudomány új irányú haladásának ismeretét, megítélését és értékelését. A közös cél egyesíti ezeket a tanulmányokat, amelyek egyébként szerzőiknek részletekben, de néha még elvi kérdésekben is eltérő véleményét fejezik ki.

A benne foglalt változatos tanulmányok közös célja: elemző ismertetéssel, bírálattal vagy eredeti kutatások példájával elősegíteni a nyelvtudomány új irányú haladásának ismeretét, megítélését és értékelését. A közös cél egyesíti ezeket a tanulmányokat, amelyek egyébként szerzőiknek részletekben, de néha még elvi kérdésekben is eltérő véleményét fejezik ki.

 (A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

Terjedelem: 16 ezer oldal, 3 GB