Ár40000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2013. május 18.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

A 19. század második felében kialakult a modern magyar történetírás intézményrendszere, elindulhattak a tudományos igényű folyóiratok, egyéb kiadványok. Ezek sorában kiemelkedő vállalkozás a Monumenta Germaniae Historica című nagy német forráskiadvány-sorozat mintájára 1857-ben, a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya gondozásában megindult Magyar történelmi emlékek (Monumenta Hungariae Historica) sorozata, amely magyar történeti forrásmunkák kiadását tűzte ki célul. A hazai és külhoni levéltárak anyagának összegyűjtésével 132 kötetre rúgó könyvsorozat négy fő részből áll, amely az összes kútfőket négy osztályba sorolva teszi közzé: 1. Okmánytár; 2. Írók (főként 16–17. századi elbeszélő források); 3. Országgyűlési Emlékek (főként a 16–17. századi magyarországi és erdélyi rendi országgyűlések iratai) 4. Diplomáciai emlékek. Ebben a 4. osztályban külön sorozatot képez a Török-magyar kori történelmi emlékek c. gyűjtemény két alosztállyal: I. Okmánytár, II. Török történetírók.

4. Osztály: Acta extera = Diplomáciai emlékek Az osztály könyvsorozata összesen 21 kötetben az alábbi munkákat tartalmazza:

• Magyar diplomácziai emlékek az Anjou-korból

• Magyar diplomácziai emlékek Mátyás korából

• Török-magyar történelmi emlékek:

    • 1. osztály: Okmánytár

             • Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon

             • Török-magyarkori állam-okmánytár

    • 2. osztály: írók

             • Török történetírók

             • Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)

Terjedelem: 11 ezer oldal