ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2013. február 19.

Ez a tartalom az Arcanum Digitális Tudománytár oldalon is elérhető.

A 19. század második felében kialakult a modern magyar történetírás intézményrendszere, elindulhattak a tudományos igényű folyóiratok, egyéb kiadványok. Ezek sorában kiemelkedő vállalkozás a Monumenta Germaniae Historica című nagy német forráskiadvány-sorozat mintájára 1857-ben, a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya gondozásában megindult Magyar történelmi emlékek (Monumenta Hungariae Historica, MHH) sorozata, amely magyar történeti forrásmunkák kiadását tűzte ki célul. A hazai és külhoni levéltárak anyagának összegyűjtésével 132 kötetre rúgó könyvsorozat négy fő részből áll, amely az összes kútfőket négy osztályba sorolva teszi közzé

1. osztály: Diplomataria = Okmánytárak, amely egy sor hazai és külföldi levéltárból gyűjtötte össze a magyarországi vonatkozású okmányok, oklevelek, szövegét (41 kötet, 23 ezer oldal).

2. osztály: Scriptores = Írók. A forrásközlés-folyam főként 16–17. századi elbeszélő forrásokat, levelezéseket, naplókat tesz közzé tudós történészek bevezető tanulmányaival (38 kötet, 18 ezer oldal).

3. osztály: A Comitalia = Országgyűlési Emlékek sorozatának 32 kötete főként a 16–17. századi magyarországi (1526–1606) és erdélyi (1540–1699) rendi országgyűlések iratait tartalmazza történeti bevezetőkkel. (32 kötet, 18 ezer oldal).

4. osztály: Acta Extera = Diplomáciai emlékek. Az osztály könyvsorozata a következő munkákat tartalmazza: Magyar diplomácziai emlékek az Anjou-korból; Magyar diplomácziai emlékek Mátyás korából; Török–magyar történelmi emlékek (1. alosztály: Okmánytár – Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon, Törökmagyarkori állam-okmánytár; 2. alosztály: írók – Török történetírók, Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai).