ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2001. február 28.

Engel Pál adattári sorozatának fő céljául tűzte ki, hogy megbízható, a kutatás legfrissebb álláspontját tükröző adatokat szolgáltasson a hazai középkori politikai történet, illetve a politikai és gazdasági elitet jelentő hivatalviselők és nemesi családok tanulmányozásához.

Az Archontológia adatbázis az 1996-ban megjelent (és rögtön el is fogyott) nyomtatott kiadás bővített digitális változata: az 1301 és 1457 közötti évek tisztségeit és a hivatalt viselt személyeket sorolja fel, méghozzá nem a korábbi kutatások összegzéseként, hanem éppen ezek hiányosságain okulva, az eredeti források alapján. Az adatbázis felöleli a korszak báróit (nádor, országbíró, erdélyi vajda, udvarmester, kincstartó), főpapjait, kancellárjait, az ispánokat, várnagyokat, lovagokat, apródokat, országgyűlési követeket és számos más méltóságviselőt.

Engel Pál az archontológiával párhuzamosan készítette el a magyar középkor genealógiai adattárát, amely nyomtatásban még nem jelent meg. A 19. századi családtörténet céljával szemben, a szerző célja nem a családok dicső múltjának feltárása, hanem a családok pontos, hiteles levéltári forrásokon alapuló leszármazástáblájának elkészítése. Az adattár — mint az a szerző kutatói pályájának ismeretében sejthető — különösen az Anjou- és Zsigmond-kor búvárlói számára tartogat sok újdonságot, de vélhetően minden középkorral foglalkozó tudós számára nagy hasznot hoz, hiszen hasonló teljességre törő munka kereken száz éve nem jelent meg.

A két adatbázis a további kutatásokhoz is elsőrangú segédletet szolgáltat, hiszen minden egyes adat mellett megtalálhatóak a pontos oklevél-hivatkozások, melyek nagyobbik része kiadatlan levéltári forrásokat takar. Ahogy az utóbbi évtizedekben a politikai történet felfogásában egyre erősebb hangsúlyt kapott a politikai rendszerek létrejöttének, változásának kutatása, úgy nyer az archontológia és a genealógia napjainkban is egyre nagyobb jelentőséget.