Ár16000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2005. május 31.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Lipszky János (1766—1826) magyar huszártiszt a 19. század elején — szerves folytatásaként az előző évszázad hasonló törekvéseinek is — elkészítette és nyomtatásban megjelentette Magyarország és társországai teljes általános térképét (Mappa generalis regni Hungariae, 1804—1808), az azon előforduló valamennyi település- és egyéb földrajzi név mutatókönyvét (Repertorium, 1808), és mindehhez egy áttekintő térképet (Tabula generalis regni Hungariae, 1810).

Lipszky János térképészeti vállalkozását a tudományos kutatók addig példa nélkül álló teljességéért és pontosságáért, a szép térképek iránt érdeklődő nagyközönség pedig esztétikai értékeiért napjainkig is szívesen használja és böngészi. A nagy érdeklődés nyomán a mű teljes példányai szinte csak a közgyűjteményekben érhetők el.

Jelen DVD a Lipszky-életmű teljes megismerését kínálja:

  • A térképszelvényeket és a névmutató anyagát teljes terjedelmében közli, ez utóbbiból egy kattintással azonnal a keresett helység térképi helyére juthatunk. E lehetőség megteremtése kapcsán a vállalkozás elenyésző számú hibás adatát is pontosítottuk. A térkép használhatósága érdekében annak több digitalizált példányát is közöljük.
  • Tartalmazza Lipszky János térképhez készített kéziratos megyei vázlatait és az I. katonai felmérésről készült 1:230 400 méretarányú, 35 szelvényes másolatát.
  • Teljes szövegében tartalmazza a vállalkozásra vonatkozó alapforrásokat és a legújabb szakirodalmat is (Reisz T. Csaba munkája, A magyar térképészet nagyjai).

A lemez elkészítésében közreműködtek: HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum Térképtára; Országos Széchényi Könyvtár Térképtára; Eötvös Loránd Tudomány-egyetem Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék; Cartofil Kiadó.