Ár5000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2004. szeptember 30.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

A Hadtörténelmi Levéltár feladata a katonai múlt, a magyar hadtörténelem írásos emlékeinek gyűjtése, megőrzése és a kutatás számára használhatóvá tétele. Őrzésében 13 fondfőcsoportban jelenleg mintegy 7000 irat-folyóméternyi anyag van. A Levéltárnak ezen túlmenően feladata az is, hogy a nyilvánosság elé tárja az őrizetében lévő, a magyar katonai múltra, a magyar hadtörténelemre vonatkozó történelmi értékű iratait. Az 1924-ben megkezdett és 1945-ben megszakadt könyvkiadói tevékenység megújításaként 1997-ben indult a Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok sorozata, amelyen belül elsődlegesen különböző történelmi korok, hadtörténeti események korabeli dokumentumait teszik közzé forráskiadvány formájában. Az őrizetében lévő irategyüttesekről a levéltári segédletek adnak tájékoztatást. A sorozatszerkesztő és a felelős kiadó dr. Szijj Jolán főtanácsos, a Hadtörténelmi Levéltár igazgatója. A kötetek a Petit Real Könyvkiadó gondozásában, illetve a Paktum Nyomdaipari Társaság kiadásában, újólag pedig a Signifer Bt közreműködésével jelentek meg.

Az Arcanum együttműködésével elkészített CD-ROM a kiadói tevékenység keretében megjelent munkákat tartalmazza. Nemcsak páratlan gyűjteményét jelenti a hadtörténelmi kiadványoknak, hanem a teljes szövegű keresőrendszer révén egyedülálló eszközt ad a kutatók és érdeklődők kezébe.