ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2007. február 28.

A történelmi Magyarország területének kétharmada ma a szomszédos országokhoz tartozik. Ezeknek a területnek az emlékét csak úgy őrizhetjük meg, ha ismerjük történetüket. Az egyes megyék történelmi szerepe nagyságuktól, földrajzi adottságaiktól, történelmi sorsuktól függően eltérően alakult. Egy tekintetben azonban azonos volt politikai berendezkedésük, a legklasszikusabb értelemben vett autonóm szervezetek voltak. Önkormányzatuk különösen a külhonból kormányzó uralkodó családtól függetlenül, sokszor annak ellenében önállóan működött. A megyék vezető ereje a nemesség volt, történetük szinte azonosult a megye történetével. Ezek a családok fegyveresen részt vettek a török elleni harcban, a megyei hivatalokat is ők viselték. Az egyes megyék nemessége természetesen eltérő összetételű, különböző létszámú és vagyoni helyzetű volt. Másként alakult a török által megszállt, és részben vagy szinte teljesen elpusztított délvidéki megyék és vele nemességük sorsa is. Itt a török uralom után új nagy vagyonú családok tűnnek fel, szemben a történelem során állandóan működő megyéknél. Utóbbiaknál a nemesség is folyamatosan megőrizte az idők során egyre jobban felaprózódó birtokát. Mellette a harcokban széles katonai réteg emelkedett a nemesség sorába. Jelen munka öt felvidéki megye nemességének legkiemelkedőbb családjait kívánja bemutatni. A családok története szolgáljon eszközül a történelmi Magyarország emlékezetének megőrzéséhez.