ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2005. március 31.

Online elérhető

Háromnyelvű kiadványunk az eredetileg a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében készült, az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent 3 kötetes, magyar nyelvű Erdély története, illetve annak egy kötetesre alakított, német és francia nyelvű változata alapján készült.

A főszerkesztő Köpeczi Béla volt.

A magyar történetírás hosszú évtizedek óta adós volt Erdély történetének szemléletében megújult, tartalmában pedig gyarapodó ismereteinket tükröző bemutatásával. E három kötet 1986-os megjelenésekor ezt a hiányt kívánta pótolni, egyben a szélesebb olvasóközönség számára is hozzáférhető összefoglalást adott.

Történetírásunk alapvető feladatai közé tartozik népünk múltjának bemutatása egyetemes összefüggéseiben és szűkebb, közép- és délkelet-európai környezetében. Erdély évezredes útjának-fejlődésének tanulmányozása azonban nem csupán a történeti környezet megismerésének igényével magyarázható, hanem azzal is, hogy a terület hosszú évszázadokon át Magyarország részét alkotta.

Erdély közel egy évezrede három nép: magyarok, románok és szászok közös hazája. Összefoglalásunk az utóbbi évtizedek hazai és külföldi kutatásainak felhasználásával, de nagyrészt a szerzők saját vizsgálódásaira építve mutatja be e sokarcú történeti tájegység gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális fejlődését a kezdetektől egészen napjainkig.

Nagy képanyag, számos térkép gazdagítja az egyes köteteket, bőséges bibliográfia segíti elő a további tájékozódást. A teljes szövegű elektronikus kiadás keresőrendszere pedig biztosítja a hatalmas anyag sokrétű és kényelmes felhasználását.