ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2001. május 31.

Megtalálható az Arcanum DVD könyvtár II. kiadványon.

A magyar nyelvű, továbbá a magyarországi írásbeliség nyomtatott részét a kezdetektől a szatmári békéig terjedő időszakból Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című műve tárta fel elsőként a teljesség igényével kora tudományos színvonalán. Első kötete 1879-ben jelent meg, s az 1531—1711 közötti magyar nyelvű nyomtatványok könyvészetét tartalmazza. A második kötet az 1473—1711 közötti hazai idegen nyelvű nyomtatványok könyvészetét adja. Ez 1885-ben jelent meg. E két kötethez Sztripszky Hiador gyűjtötte össze a következő 25 év alatt a más-más szerzőtől és saját kutatásából származó pótlásokat 1912-ben megjelent, Adalékok… című művében.

A vonatkozó kutatás folytatódásával és szervezettebbé válásával az újonnan megismert nyomtatványok az 1711-ig terjedő időszak egyes szegmenseiben 30, másutt több mint 50%-át tették ki az addig publikáltaknak. Ezért vált szükségessé a Régi Magyar Könyvtár új és átdolgozott kiadása 1945 után. Az új, Régi Magyarországi Nyomtatványok címmel indult sorozat egységes szerkezetbe foglalja az adott időszakban bárhol, magyar nyelven, és a Magyarországon, bármely nyelven megjelent kiadványait. Első kötete az 1473—1600, a második az 1601—1635, a harmadik pedig az 1636—1655 között kiadott nyomtatványok tudományos leírását tartalmazza.

A CD mindazok számára alapvető és könnyen kezelhető adatbázis, akik átfogni igyekeznek a magyarországi nyomtatott írásbeliség egészét.

Az adatbázisban egyszerre kereshetünk a hat kötet teljes szövegében előforduló összes szóalakra, de a keresést leszűkíthetjük a közel 6700 könyvleírás egyes adatelemeire (a kiadás helye, ideje, szerző, cím stb.), illetve ezek kombinációira is. A leírások mellett közöljük az 1655 előtt kiadott, eredeti könyvek címlapjáról készült digitális facsimiléket. A hatékony használat érdekében az adatbázis a kötetek tetemes részét kitevő mutatókat is tartalmazza. A használatot mintegy 75.000 hiperhivatkozás segíti.