Ár50000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2007. november 30.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

Ez a tartalom az Hungaricana oldalon is elérhető.

A DVD segítségével a 19. század elejéig visszanyúló régi, georeferált térképeken nagy pontossággal azonosíthatjuk a főváros központi területein fekvő ingatlanok helyét, és a térképeken navigálva, azokat összehasonlítva, vizuálisan is tanulmányozhatjuk az egyes telkek történetét, az utcák, városnegyedek átalakulását az eltelt két évszázad során. Az adatbázis segítségével az 1873-as városegyesítés előtt beépített vagy parcellázott területeken a telkek azonosító adatainak változása is nyomon követhető a XVII. század végétől napjainkig.

Budapest Főváros Levéltára folyamatosan adja közre Pest és Buda városok topográfiai mutatóit. Az 1873 előtti Pest topográfiai adatai — Józsefváros kivételével — már feldolgozottak, Budán a Várra és Krisztinavárosra vonatkozók állnak rendelkezésre. A lemezen az eddig megjelent kötetek adatai egységes adatbázisba szervezve találhatók meg, a mai utca- és házszámoknak megfelelő rekordoktól linkek segítségével juthatunk el a georeferált térképek megfelelő pontjára. Plasztikus képet kapunk a város terjeszkedéséről, beépítettségének alakulásáról, sőt a tömeges telekosztódások, illetve egyesítések az értő használónak sok mindent elárulnak a nagy telekspekulációk korszakairól is.

A DVD-n összegyűjtöttünk 30 olyan térképet, melyek alkalmasak a város adott ingatlanjainak kellő pontosságú azonosítására. A Belvárosra a XVII. század végétől, a többi területre az 1780-as évektől állnak rendelkezésre kataszteri (jellegű) térképek, melyek telkek vagy épület szintjéig adnak információkat egy városrészre vagy a város egészére vonatkozóan. Az 1830-as évektől két-három évtizedenként szolgálhatunk ilyen térképekkel egészen 1937-ig. Ennek kiegészítéseként — kevésbé részletes — áttekintő várostérképeket is bemutatunk a köztes időszakokból, mindezt a jelenlegi legfrissebb, házszámokat is feltüntető várostérképhez kapcsoljuk. Példaként csak néhány nevezetes térképet említünk a kínálatból: Balla Pest-térképe 1785; Lipszky térképe,1805; Vasquez térképe, 1837; az 1838-as árvíz utáni helyzetet bemutató térkép; az 1873. évi városegyesítés időszakában készült Halácsy- és Marek-féle alapfelmérések; az 1:5000 méretarányú közigazgatási célú térképsorozatok (1895, 1908, 1937).

A lemez egységes adatbázisba szervezve tartalmazza az alábbi, Budapest Főváros Levéltára kiadásában megjelent topográfiai mutatók teljes anyagát:

Buda város topográfiai mutatója. I. Vár, Krisztinaváros. Összeállították: Felhő Ibolya, Gál Éva. Bp., 1980. (Topográfiai mutatók II.) Pest város topográfiai mutatója. 1. Belváros, Lipótváros. Összeáll.: Bácskai Vera. Bp., 1975. /Topográfiai mutatók I./; Pest város topográfiai mutatója. 2. Terézváros. 1—2. Összeáll.: Bácskai Vera. Bp., 1982. /Topográfiai mutatók III./; Pest város topográfiai mutatója. 3. Ferencváros. Összeáll.: Bácskai Vera, Hidvégi Violetta. Bp., 2000. /Topográfiai mutatók IV./