ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2007. november 30.

Ez a tartalom az Hungaricana oldalon is elérhető.

Az adatbázis a Budapest Főváros Levéltára őrizetében lévő egykori székesfővárosi közgyűlési jegyzőkönyvek adatait tartalmazza. Az 1873-1881. évi anyag a BFL IV.1403.a jelzet alatt őrzött eredeti jegyzőkönyvek, az 1882-1949. évi sorozatok a nyomtatott kiadás alapján készültek.

Budapest főváros törvényhatósági bizottsága ülésjegyzőkönyvei a legfőbb forrásai az 1950 előtti törvényhatósági korszak várospolitika- és igazgatástörténetének.

A főpolgármester elnöklete alatt álló képviseleti szerv hatáskörét a főváros egyesítéséről, önkormányzatáról, valamint szervezeti rendszerének alapjairól alkotott 1872:36. törvénycikk határozta meg. E szerint a fővárosi hatóság jogában állt: szabályrendeletek alkotása; közigazgatási és választókerületek alakítása; a főváros szépítése, utai, utcái, közművek, építkezések és közmunka fölötti intézkedés; kölcsönvételek; községi új adónemek behozatala, megszüntetése vagy a meglevők változtatása; törzsvagyon szerzése vagy elidegenítése; a költségvetési előirányzat megállapítása s a zárszámadások megvizsgálása; a tisztviselők, az igazoló és a bíráló választmány s egyes küldöttségek választása; fegyelmi ügyek fölötti intézkedés (1877-ig); javadalmazási ügyek; hivatalszervezet alakítása; pénztárvizsgálati ügyek; a tanácstól föllebbezett ügyek másodfokú és a kerületi elöljáróságtól fölterjesztett ügyek harmadfokú intézése; kérelmezési és levelezési jog gyakorlása; indítványok tárgyalása; a fölirati jog gyakorlása.

A hatalmas, csaknem 80 000 oldalnyi anyag publikálására egy újszerű technológiát használunk. A kétrétegű Adobe PDF fájlban a felső, látható rétegben az eredeti oldalak szkennelt, facsimile képe látható, alatta pedig az optikai karakterfelismerő programmal kereshető szövegként digitalizált, a felső réteghez precízen pozícionált réteg van. A teljes szövegben kereshetünk akár az Adobe keresőeszközével, akár a saját fejlesztésű keresőrendszerünkkel. A navigációt hierarchikus tartalomjegyzékként használható könyvjelzők segítik.