ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2002. augusztus 31.

Online elérhető

Az Akadémiai Kiadó ― napjainkban is folytatódó ― kismonográfia-sorozata 1970 óta 105 kiváló magyar tudós életét és munkásságát dolgozta fel, a legkülönbözőbb területek nagyjait. Vannak közöttük általánosan ismert, világhírű Nobel-díjasok éppúgy, mint csak hazánkban, avagy csak szűkebb tudományterületükön ismert alkotók. Valamennyiükben közös azonban, hogy tudományterületük legnagyszerűbb, maradandót alkotó, nemegyszer iskolateremtő egyéniségei ők, akik az általános magyar kultúra meghatározó alakjai is egyben.

Az egyes köteteket jeles tudománytörténészek, pályatársak, tanítványok írták. Az életrajz és a szakmai tevékenység ismertetése mellett alapos bibliográfiát is tartalmaznak: az illető tudós műveinek jegyzéke, illetve a róla szóló szakirodalom adatai teszik teljessé a monográfiákat. Hogy könnyebben tájékozódhassunk a néha talán kevéssé ismert nevek között is, mindegyik elején arcképet és egy rövid bevezetést találunk, az életrajzi lexikon vonatkozó szócikkét, amely tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat az illetőről. A CD teljes körű keresőprogramja kényelmesen használhatóvá teszi a magyar tudomány történetének eme kivételes tárházát.

Az alábbi kiválóságokat találjuk a CD-n:

Ábel Jenő, Acsády Ignác, Alexander Bernát, Arany János, Asbóth Oszkár, Balásházy János, Bánki Donát, Bárczi Géza, Barna Ferdinánd, Bartalus István, Bartók Béla, Bátky Zsigmond, Békésy György, Beöthy Leó, Bolyai János, Budenz József, Csengery Antal, Csűry Bálint, Duka Tivadar, Entz Ferenc, Ifj. Entz Géza, Eötvös Loránd, Erdei Ferenc, Erdélyi János, Fehér Dániel, Fényes Elek, Fonó Albert, Frank Ignác, Gegő Elek, Geleji Sándor, Gombocz Zoltán, Gyarmathi Sámuel, Györffy István, Hadrovics László, Heller Farkas, Herman Ottó, Hevesy György, Honti János, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Hutyra Ferenc, Huzella Tivadar, Illyés Géza, Ilosvay Lajos, Ipolyi Arnold, Jankó János, Jedlik Ányos, Jendrassik György, Kállay Ferenc, Kerecsényi Dezső, Kerpel-Fronius Ödön, Kiss Károly, Kniezsa István, Kodály Zoltán, Korach Mór, Korányi Sándor, Kőnig Gyula, Környei Kálmán, Kőrösi Csoma Sándor, Krenner József, Lajtha László, Lengyel Béla, Lóczy Lajos, Magyar László, Manninger Rezső, Marczali Henrik, Medveczky Frigyes, Melich János, Mészáros Lázár, Molnár Erik, Munkácsi Bernát, Németh Gyula, Ortutay Gyula, Ortvay Rudolf, Pais Dezső, Pattantyús-Ábrahám Géza, Péterfy Jenő, Pikler Gyula, Ponori Thewrewk Emil, Révai Miklós, Rodiczky Jenő, Róheim Géza, Romhányi György, Rónay Jácint, Sajnovics János, Schaffer Károly, Schulek Elemér, Sebestyén Gyula, Sík Sándor, Simonyi Zsigmond, Szabó József, Szentágothai János, Szilárd Leó, Szinnyei József, Than Károly, Toldy Ferenc, Trefort Ágoston, Ürményi József, Vámbéry Ármin, Varga József, Wartha Vince, Wigner Jenő, Winkler Lajos, Zemplén Géza, Zsirai Miklós