ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2003. április 30.

Ez a tartalom az Hungaricana oldalon is elérhető.

Készült a Magyar Országos Levéltárban 1874—2003 között a Mohács előtti gyűjteményekhez készült levéltári segédletek elektronikus feldolgozásával

Szerkesztette: Rácz György
DL—DF 4.2 Budapest 2003

Lemezünk három adatbázist tartalmaz:

  1. A DL—DF adatbázis levéltári egységek rendjében.
  2. A DL—DF adatbázis időrendben.
  3. A Zsigmond kori Oklevéltár I—VII. kötetének digitális változata.

Elektronikus adatbázisunk célja, hogy a középkori levéltári dokumentumok (az ún. oklevelek) egyedi nyilvántartását biztosítsa mindazokban az intézményekben, ahol ilyeneket őriznek, valamint hogy a középkor kutatóit radikálisan csökkentett idő alatt juttassa el az őket érdeklő forrásokhoz. Az adatbázis kiterjed minden 1526. augusztus 29. előtt, a történeti Magyarország területén keletkezett dokumentumra, de azokra is, amelyek másutt keletkeztek, de magyar vonatkozásúaknak tekinthetők.

Az egész forrásbázis a Magyar Országos Levéltár két gyűjteményében, a Diplomatikai Levéltárban és a Diplomatikai Fényképgyűjteményben rendelkezésre áll. Az 1874 óta, a gyűjtemény minden oklevélszövegére kiterjedően a teljesség igényével készülő időrendi mutatólapok az egyes dokumentumok legfontosabb alapadatait — az oklevélszövegek dátumát, kibocsátóját, fennmaradási formáját (eredeti, átírás stb.), mai és régebbi jelzetét, jelenlegi állapotát — tartalmazzák. A regeszták a dokumentumok tartalmáról nyújtanak érdemi információt, de regeszta nem készült minden oklevélről. Ezen a lemezen csaknem 62000 levéltári és mintegy 8.000 publikált regeszta (Országos Levéltár forráskiadványai, a Somogy Megyei Levéltári Évkönyv, a Levéltári Közlemények és néhány más kiadványban megjelent publikáció) található. A lemezen külön adatbázisként megjelenő Zsigmondkori Oklevéltár I—VII. kötetének (Budapest, 1951—2001) csaknem 30.000 oklevélkivonatával és regesztájával együtt összesen mintegy 100.000 tartalmi kivonat szerepel a CD-n. Ezekben a regesztákban szöveges adatbázisként lehet kutatni. Adatbázisunk ugyanakkor lehetővé teszi az oklevelek hagyományos azonosító (az időrendi mutatólapok) adatai szerinti listák készítését is.

A CD-ROM-on megtalálható még a MOL-ban eredetiben őrzött néhány legrégibb, valamint néhány különlegesen szép oklevél fényképe is, jelezve azt a szándékot, hogy a közeljövőben az adatok és szövegek mellett digitális formában is hozzáférhetők legyenek a középkori oklevelek fényképei. Az adatbázis egyesíti magában a hagyományos levéltári segédletet, a facsimile kiadványt és a forráskiadást. Jelentősége a magyar középkor kutatására nézve elsősorban az, hogy a hagyományos keresési módszereknél összehasonlíthatatlanul gyorsabb és pontosabb adatelérés biztosításával ugrásszerűen megnöveli a történeti kutatások hatékonyságát.