ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2013. december 31.

A DVD-ROM tartalma:

Magyar életrajzi lexikon Online elérhető

A közel 20.000 szócikket tartalmazó négykötetes lexikon az első hazai kísérlet egy általános, a magyarság teljes történetét átfogó életrajzi lexikon megteremtésére.

Finály Henrik: A latin nyelv szótára

Az először a 19. század végén megjelent, máig alapműnek tekinthető latin szótár, 61.000 címszavával.

Ókori lexikon Online elérhető

Pecz Vilmos lexikonja mintegy 9000 címszavával az egyetlen átfogó, csak az ókorra koncentráló, 2400 oldalas, közel 1000 illusztrációt tartalmazó lexikon.

Tótfalusi István: SzóTárLat

Magyar etimológiai nagyszótár, Színes szinonimaszótár, Idegen idézetek szótára, Kiejtési szótár, Kis magyar nyelvklinika, Irodalmi alakok lexikona, Ki kicsoda az antik mítoszokban, Ki kicsoda a Bibliában, Ki kicsoda Shakespeare világában.

Elektronikus Régi Magyar Könyvtár

A magyar nyelvű, továbbá a magyarországi írásbeliség nyomtatott részét a kezdetektől a szatmári békéig terjedő időszakból Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár című műve tárta fel elsőként a teljesség igényével kora tudományos színvonalán.

Petrik Géza: Magyar könyvészet

Az adatbázis az 1712 és 1920 közötti időszakra vonatkozó retrospektív könyvészeteket foglalja össze.

Szinnyei: Magyar írók élete és munkái Online elérhető

A 14 kötetes, mintegy 30.000 életrajzot tartalmazó írói lexikon teljes anyaga ma is nélkülözhetetlen forrás az irodalomtudomány iránt érdeklődők, diákok számára.

Németh László összes művei

Az adatbázis Németh László teljes életművét, levelezését, csaknem 400 fényképet és egy teljes Németh bibliográfiát tartalmaz

Székelyföld és Erdély

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása — történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból, valamint Orbán Balázs: Torda város és környéke; a Magyar Történelmi Társulat Erdély c. kötete

A magyar viseletek története Online elérhető

Az 1900-ban megjelent gyönyörű, gazdagon illusztrált, tudományos igényességgel elkészített mű a maga nemében máig páratlan, úttörő munka, a könyvárverések „sztárdarabja”. A könyvet 39 színes és 71 fekete-fehér rajzolt és festett tábla 1500 illusztrációja díszíti.

Vasárnapi Újság 1854—1860

A 19. századi népszerű hetilap első hat évfolyamának teljes szöveg- és képanyaga.