Irodalom

Full text search

313Irodalom
Czibor János: Nagy István: Réz Mihályék kóstolója. Forum 1947. 310–311. – Prohászka János: Nagy István: Nincs megállás. MNyr 1949. 186–187. – Bajai Ferenc: Nagy István: Egy év a harmincból. Csill 1952. 504–509. – Prohászka János: Faipari regény. Nagy István: Egy év a harmincból. MNyr 1952. 27–28. – Bata Imre: Nagy István: Ünnep a mi utcánkban. Építünk 1953. 4. sz. 65. – Balogh László: Nagy István: Javíthatatlanok. Közn 1955. 17. sz. – Czine Mihály: Ünnep a mi utcánkban. Csill 1955. 2544–2550. – Hajdú Győző: Író egy regény tükrében. IgSzó 1955. I. 47–49. – Hegedüs Géza: Három erdélyi elbeszélőről. Nagy István: Ünnep a mi utcánkban. IÚ 1955. 32. sz. – Robotos Imre: Konfliktus és történetiség. Jegyzetek Nagy István A legmagasabb hőfokon című műve második átdolgozott kiadásáról. IgSzó 1956. I. 539–553. – Gálfalvi Zsolt: Írói állásfoglalás és művészi ábrázolás. Utunk 1957. 16–17. sz. – Marosi Péter: Vágyak és tettek. Kor 1958. 908–916. – Sőni Pál: Az ormok köre. Nagy István novellái. IgSzó 1958. I. 54–58. – Koczkás Sándor: A külváros epikusa. Töredékes portré Nagy Istvánról. Kort 1959. 705–712. – Szabolcsi Gábor: Néhány gondolat Nagy István írásairól. Sz. G.: Író és valóság. 1960. 80–104. – Sőni Pál: Nagy István írói útja. Kor 1961. 157–166, 294–304, 409–417, 567–573. – Sőni Pál: Nagy István írásművészete. IgSzó 1962. I. 834–839., II. 71–86. – Gálfalvi Zsolt: Vígjáték – komolyság – konfliktus. IgSzó 1963. I. 11–15. – Kacsó Sándor – Sőni Pál – Abafáy Gusztáv: Három portré. 1963. – Abafáy Gusztáv: Nagy István írói pályájának kezdetei. NyItudK 1964. 1. sz. 6–19. – Balogh Edgár: Az író belép a képbe. Nagy István 60. születésnapjára. Kort 1964. 666–668. – Láng Gusztáv: Egy Nagy István-regény dimenziói. Kor 1965. 130–134. – Balogh Edgár: Emlékezés Nagy Istvánra. Kor 1968. 1567–1570. – Baróti Pál: A Sáncalja lakója. Jegyzetek Nagy István önéletírásáról. Utunk 1968. 40. sz. – Hegedűs András: Nagy István: Sáncalja. Ttáj 1969. 177–179. – Tóth Béla: Nagy István: Sáncalja. Alf 1969. 2. sz. 74–75. – Say István: Nagy István: Sáncalja. ItK 1970. 408. – Gáll Ernő: Munkások és értelmiségiek, Nagy István önéletrajzában. Kor 1971. 1743–1747. – Gondos Ernő: Nagy István emlékiratai. ÉI 1972. 10. sz. 10. – Markó Béla: Nagy István: Az aranykakas krónikája. IgSzó 1972. II. 413–416. – Csehi Gyula: Beszélgetés Nagy Istvánnal. IgSzó 1973. II. 59–60. – Harag György: A rendező naplójából… IgSzó 1973. II. 56–58. – Nagy István: Kérdőjelek felől nézve. Emlékek Kolozsvárról. Kort 1973. 1893–1896. – Nagy Pál: Kapcsolódások. IgSzó 1973. II. 53–55. – Panek Zoltán: Nagy István – keskenyfilmen. IgSzó 1973. II. 41–43. – Páskándi Géza: A szerző sorsa – bennünk. IgSzó 1973. 7. sz. 37–39. – Sőni Pál: Az író születése. Nagy István írói indulása. NyItudK 1973. 2. sz. 237–254. – Balogh Edgár: Nagy István a Világosságnál. A Hét 1974. 9. sz. 5. – Bogdán László: Széljegyzetek – Nagy Istvánhoz. Utunk 1974. 8. sz. 4. – Csehi Gyula: Kor, írói alkat, életre szóló elkötelezettség. Utunk 1974. 8. sz. 3. – E. Fehér Pál: Nagy István születésnapjára. ÚÍ 1974. 3. sz. 112–114. – Huszár Sándor: Találkozásaim Nagy Istvánnal. A Hét 1974. 8. sz. 4. – Jordáky Lajos: A nagy alkotások útja. A Hét 1974. 9. sz. 4–5. – M. Kiss Pál: Nagy István portrék. Fo 1974. 7–8. sz. 87. – Lászlóffy Aladár: Néma interjú. Utunk 1974. 8. sz. 1, 6. – Marosi Péter: Kolozsvári elbeszélők. Utunk 1974. 25. sz. 1–2. – Nagy István: A Szamos két partján. Riporter: Marosi Ildikó. A Hét 1974. 8. sz. 5. – Sőni Pál: A párt és az író. A pártirányítás érvényesülése Nagy István írói pályájának kezdetén. IgSzó 1974. 11. sz. 449–452. – Sőni Pál: Tényirodalmi vonulat. A Hét 1974. 52. sz. 5. – Szemlér Ferenc: Kettős arckép. Utunk 1974. 8. sz. 2. – Tamás Gáspár Miklós: Elemek egy mitológiához. Utunk 1974. 8. sz. 5. – Csehi Gyula: Emlékezések forgatagos időkre. IgSzó 1975. 5. sz. 436–438. – Herédi Gusztáv: Történelem és írói pálya. IgSzó 1975. II. 58–62. – Lászlóffy Aladár: Nagy István önéletrajzi regénye. IgSzó 1975. II. 53. – Pomogáts Béla: Négy könyv történelem. Üz 1975. 9. sz. 702–704. – Sőni Pál: Nagy István és a népi írók. Kor 1975. 7. sz. 527–533. – Szakolczay Lajos: A proletár író erkölcse. Vonások Nagy István arcképéhez. Ttáj 1975. 8. sz. 71–75. – Sőni Pál: Nagy István. Bukarest 1977.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT