Okányi Pál,

Full text search

Okányi Pál,
állami főgymnasiumi tanár, született 1844. jan. 3. Szakolczán (Nyitram.), hol atyja O. József jómódú birtokos volt; középiskolai tanulmányait Nyitrán és Nagyszombatban mint a konvictus tagja, majd az esztergomi s pozsonyi kath. főgymnasiumban végezte; ezután a budapesti egyetemre ment, hol a bölcseleti tanfolyamra iratkozott be s ennek végeztével az Udránszky családnál nevelősködött. 1870-től a lőcsei főgymnasiumban helyettes tanár volt, 1872-ben a történelemből és földrajzból tanári képesitést nyert és ettől fogva 1880-ig ott rendes tanár volt. Ekkor gégebaja miatt Kaposvárra kérte áthelyeztetését, hol 1897. jan. 20. meghalt.
Czikkei az Országos Tanáregylet Közlönyében (IX. 1875–1876. A programmokról, XX. 1886–87. Észrevételek a történelem tanításáról szóló utasításokhoz, ifjúsági segítőegyesület); a lőcsei állami főgymnasium Értesítőjében (1876. A római irodalom elterjedésének tényezői és a Dodwell-féle töredékek); a kaposvári állami főgymnasium Értesítőjében (1882. A római császárok kormányzásának jellemzése, 1885. Jovius Pál élete és Magyarországra vonatkozó történetének ismertetése); a Nemzetben (1885. A somogyi főispánok, 1886. Kaposvár multja és a török alól való fölszabadítása); a Somogyban (1887. A visszaállított Somogymegye és lakosai, 1889. 5. sz. Somogymegye czímere); a kaposvári főgymnasium Értesítőjében (1892. Somogymegye közigazgatása a török világ alatt és után a megye visszaállításáig); írt még a Nemzeti Iskolába sat.
Felolvasás: Somogyi vendégszeretet, szokások és népviselet a mult század elején.
Munkája: Római régiségtan a római irodalomtörténet vázlatával, Bojesen-Hoffa nyomán a gymnasinm felsőbb osztályai számára és magánhasználatra. 108 ábrával. Bpest, 1879.
Kiszlingstein Könyvészete.
A kaposvári m. kir. állami főgymnasium Értesítője 1897.
Rajner Ferencz Névkönyve 62. l. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT