Okányik Lajos,

Full text search

Okányik Lajos,
kanonjogi doktor, r. kath. plébános, O. Ferencz, állami tanító és Franzen Mária fia, szül. 1869. aug. 15. Szakolczán (Nyitram.); a gymnasium I–IV. osztályát szülőhelyén, a felsőbbeket az esztergomi főgymnasiumban és az érseki lyceumban végezte, a theologiát ugyanott hallgatta; a budapesti egyetemnek is hallgatója volt, hol 1895-ben a kanonjog doktorává avatták. Az esztergomi kir. érseki tanítóképző-intézetnél 1890–92-ig és 1895–96-ig mint a német nyelv tanára működött. 1891. decz. 20. áldozópappá szenteltetett fel és ugyanakkor a főszékesegyház karkáplánjává neveztetett ki. 1899. jún. 20. Szakolcza város plébánosának választatott.
Czikkeket írt a M. Sionba, M. Államba, Jó Pásztorba, Esztergomba, Alkotmányba és a Nyitramegyei Szemlébe.
Munkái:
1. Az esztergomi tanítóképző-intézet története. Esztergom, …
2. A székeskáptalanok ellenőrzési tiszte. Egyházjogi tanulmány. Esztergom, 1896. (Különnyomat a M. Sionból).
3. Az első vizit. Monolog. Esztergom, …
4. A művész fájdalma. Monolog. Esztergom, …
5. A párizsi éjszaka, vagy: szökik a polgármester, vígj. három felv. Esztergom, 1897. (Az esztergomi kath. legényegylet mulattató könyvtára 3–5).
6. Lepjük meg őket. Bohózat 1. felv. Esztergom, 1898.
7. 1848 vagy az úr és jobbágy. Eredeti szomorújáték. Esztergom, 1899. (A szabadságharc ötvenéves évfordulója alkalmából az esztergom-szentgyörgymezei polgári olvasókör műkedvelői adták elő).
8. Narodenie Pána
9. Vitezstvo Meskiasa
10. Prihod spasitela … (Karácsonyi tót színjátékok).
Mint a «Jézus szent gyermeksége művének» aligazgatója, szerkeszti az említett társulat évkönyveit, melyből évenként két füzet jelenik meg. Szerkesztője volt az Esztergom cz. hetilapnak 1898. január 16-tól–1899. július 8-ig.
Kováts Kálmán, Az esztergomi kir. érseki tanítóképző-intézet multja és jelen állapotja 1842–1896. Esztergom, 1896. 112. l.
Magyar Állam 1898. 42. szám és a m. n. muzeumi könyvtár példányairól.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT