Oberschall Pál,

Full text search

Oberschall Pál,
jogi doktor, pozsonyi kir. akadémiai jogtanár, előbbinek és Andaházy Máriának fia, szül. 1871. máj. 11. Liptó-Rózsahegyen; tanulmányait Kolozsvárt végezte, hol mint az ifjúság vezetője egyik kezdeményezője volt az országos diákszövetség megalapításának és a román ifjúság memorandumára adott válasziratnak. Az egyetem 1890-ben: A házassági vagyonjogi rendszerek főbb válfajainak méltatása, 1891: A munkásbiztosítás kérdésének kifejtése, 1892: Az összkormányzati rendszer főbb elvei cz. pályamunkáit pályadíjjal tüntette ki. Közszolgálatát 1893-ban kezdte meg a rózsahegyi kir. törvényszéknél; 1896. tanácsjegyző lett a pozsonyi kir. ítélőtáblánál, 1897-ben albiró a pozsonyi kir. járásbiróságnál; 1899-ben a pozsonyi kir. akadémia büntetőjogi, bűnvádi eljárási és jogbölcseleti tanszékre rendkívüli tanárnak nevezték ki. 1901-ben a kolozsvári egyetemen a büntetőjogból és bűnvádi eljárásból magántanárnak habilitálták és ugyanez évben a pozsonyi kir. akadémián rendes jogtanárrá lépett elő. Számos külföldi tanulmányutat tett, résztvett a párisi nemzetközi jogi congressuson; 1903-ban Rómában volt a nemzetközi történeti congressuson. Több külföldi tudományos társaság tagja.
Munkái:
1. A tisztességtelen versenyről. Budapest, 1893.
2. A visszaesésről. Büntetőjogi tanulmány. Pozsony, 1900. (Ism. M. Nemzet 1900. 25. szám. Budapesti Hirlap 1901. 27. sz.).
3. Jog- és állambölcseleti jegyzetek. O. P. előadásai után jegyezték Stampfel Frigyes és Aixinger László. Kézirat gyanánt. Pozsony, 1902.
4. Védőbeszéd Rusznyák János elleni bűnügyben. Budapest, 1903.
M. Könyvészet 1901–1902.
Corvina 1902. 36. sz.
Századok 1903. 477. l. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT