Oberschall Adolf,

Full text search

Oberschall Adolf,
jogi doktor, kir. ítélő táblai elnök, szül. 1839-ben Rózsahegyen (Liptóm.); gymnasiumi tanulmányait Selmeczbányán, a jogot Pozsonyban elvégezvén, 1862-ben Pesten ügyvédi vizsgát tett. 1870-ig ügyvédi gyakorlatot folytatott; ekkor a pesti táblánál pótbíróvá neveztetett ki; 1872-ben rendes táblai biró lett és több évig a semmítőszékhez osztatott be. 1885. kuriai biró, 1886. marosvásárhelyi táblai elnök, 1891. máj. 5-től kassai táblai elnök, 1894. kuriai tanácselnök, 1901. febr. a budapesti kir. tábla elnöke lett és mint ilyen tagja a főrendiháznak; a legfőbb fegyelmi biróság tagja. Pauler Tivadar minisztersége alatt tagja volt az általános polgári törvénykönyv előkészítő bizottságának és jelenleg is tagja az Erdélyi Sándor által szervezett hasonló czélú bizottságnak. A millennium alkalmából a kolozsvári egyetem tiszteletbeli jogi doktora lett. 1903. a király belső titkos tanácsosi méltósággal tüntette ki.
Több czikke van a jogi szaklapokban, így az Ügyvédek Lapjában (1903) és a Jogállamban (1903. A halastói határkérdésben hozott választott birósági itélet).
Munkája: Észrevételek a polgári perrendtartásról készült törvényjavaslat előadói tervezetére. Bpest, 1897. (Különnyomat az Ügyvédek Lapjából).
M. Tisztviselő 1891. 17. sz. arczk.
Képes Családi Lapok 1891. 465., 480. l. arczk.
Vasárnapi Ujság 1891. 19. sz. arczk.
Pallas Nagy Lexikona XVIII. 361. l.
Sturm Albert. Országgyülési Almanach. Bpest, 1901. 68. l.
Budapesti Hirlap 1901. 81. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT