Obernyik József,

Full text search

Obernyik József,
ev. ref. lelkész, poéták tanítója (1803–1804.) a debreczeni ev. ref. kollegiumban, később 1804. ápr. 25-től 1806. szept. 26-ig derecskei (Biharm.) rektor és Csokonai barátja volt; résztvett a Sylvester grammatikájának lemásolásában. 1814. okt. 25-ig losonczi tanár, azután ev. ref. lelkész Kömlődön (Komáromm.), hol 1826. decz. 24. meghalt.
Egyházi beszédei vannak a Különféle viszonyokra vonatkozó papi dolgozatokban (Kecskemét, 1868. 11. füzet).
Munkája: Halotti czimer mellyet ama halhatatlan emlékezetű tiszteletes tudós Szikszai György urunk a debreczeni. r. ekklezsia nagypapjának… 1803. júl. 1. lett eltemettetésének alkalmatosságára festett Debreczenben. Pest. (Szikszai József, Szikszai György epithaphiuma, élete és bucsúzó szavai cz. munka végén. Versben.).
Obernyik Károly Munkái. Bpest, 1879. I. k. V. l. (Ferenczy József).
Figyelő IX. (Csokonai levele).
Ambrus Mór, Vázlatok a losonczi gymnasium életéből. Losoncz, 1885. 13. l.
Petrik Bibliogr. III. 540. l.
Dóczi Imre, A debreczeni ev. ref. főgymnasium története. Debreczen, 1895. 197. l.
Kazinczy Ferencz Levelezése III. 199., 529. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT